Ulga na złe długi. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Ulga na złe długi. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Opóźnienia w płatnościach od kontrahentów to problem, z którym nieraz zmaga się wielu przedsiębiorców. Ta trudna sytuacja ma też jaśniejszą stronę, która pozwala nieco zniwelować negatywne konsekwencje związane z finansowymi zaległościami. Chodzi o ulgę na złe długi, czyli możliwość odzyskania podatku dochodowego i VAT.

Brak terminowej płatności za towar czy usługę może wynikać z kłopotów finansowych kontrahenta, chaotycznie prowadzonej przez niego księgowości, albo ze zwykłej niedbałości czy zapominalstwa. Zdarza się, że jest to celowe działanie, noszące znamiona wyłudzenia. Jednak bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, nie jesteśmy zupełnie bezradni. Częściowym wyjściem z kłopotów jest ulga na złe długi.

Co to jest ulga na złe długi

Mówiąc w skrócie, ulgą tą nazywamy możliwość skorygowania przez podmiot, który nie otrzymał płatności, podstawy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego i VAT.

Trzeba pamiętać, że jako przychód traktowane są kwoty należne, nawet w sytuacji, kiedy nie zostały wpłacone dla sprzedawcy czy usługodawcy. Dlatego przedsiębiorcy w momencie, gdy nie otrzymują należnych środków i tak są zobowiązani do uiszczenia podatków.

Ulga na złe długi daje możliwość odzyskania podatku dochodowego oraz VAT, które zostały wpłacone do Urzędu Skarbowego, a nie wpłynęły do płatnika od dłużnika. W takiej sytuacji prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi w zakresie jednego z tych podatków, jak też obu. To drugie rozwiązanie jest oczywiście korzystniejsze.

Kiedy i jak skorzystać z ulgi na złe długi?

Podstawa prawna została zawarta w ustawie o podatku od towaru i usług. Kwestię tę precyzuje art. 89a. W jego myśl, z ulgi można skorzystać, gdy w ciągu 90 dni od ustalonego terminu uregulowania płatności nie otrzymamy zapłaty. Tego rodzaju niezapłacone zobowiązanie należy wykazać w deklaracji dotyczącej podatku dochodowego lub JPK_V7M/JPK_V7K.

Brak płatności za towary i usługi wiąże się też z obowiązkami dla dłużnika. W takiej sytuacji spoczywa na nim konieczność skorygowania poniesionych kosztów i odliczonego VAT od nieuregulowanego zobowiązania. Innymi słowy, powinien zwiększyć swoje zobowiązania w podatku dochodowym oraz VAT.

Jeżeli jednak płatność zostanie dokonana w późniejszym terminie, dłużnik ma prawo ponownie wykazać wyższy koszt uzyskania przychodu i odliczyć podatek od towarów i usług. Z kolei ten przedsiębiorca, któremu zalegano z płatnością, musi zapłacić podatek dochodowy oraz VAT.

Ulga nie tylko w przypadku „vatowców”

Istnieje również możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku wierzytelności, która powstała nie tylko w rozliczeniach z przedsiębiorcą będącym podatnikiem VAT. Takie prawo przysługuje w sytuacji, gdy z płatnością zalega podatnik zwolniony z VAT albo indywidualny konsument. W tych przypadkach ścieżka do tego jest inna – dłuższa i trudniejsza – ale ostatecznie także można nieco zmniejszyć starty powstałe na skutek nie otrzymania płatności. Żeby tak się stało, wierzyciel musi najpierw podjąć kroki, aby:

 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
 • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
 • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Ulga na złe długi – ważna rola biur rachunkowych

Klienci, którzy korzystają z usług biur rachunkowych, powinni otrzymywać od nich wsparcie w zakresie skorzystania z ulgi na złe długi. Warto sprawdzić, czy nasze biuro pilnuje terminu należnych płatności. Jeśli należność nie wpływa w ciągu 90 dni od terminu wskazanego na fakturze VAT albo w umowie, obsługujące nas biuro powinno wystąpić do Urzędu Skarbowego z korektą, obniżającą podstawę opodatkowania.

GroupEuroService wszechstronnie dba o sprawy, które powierzają nam klienci. Jedną z profesjonalnie świadczonych przez nas usług jest pełna obsługa księgowa. Spośród szeregu zadań, które realizujemy jako biuro rachunkowe, jest m.in. bieżące monitorowanie terminów płatności. Jeżeli stwierdzamy opóźnienia, korygujemy podstawę opodatkowania. Warto z nami współpracować, bo oddając sprawy księgowe w nasze ręce klient ma swobodę działania i może skupić się na kluczowych obszarach swojego biznesu.

Bezpieczeństwo IT. Przekonaj się, dlaczego ważny jest audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Bezpieczeństwo IT. Przekonaj się, dlaczego ważny jest audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Dane informatyczne i poufne informacje mają kluczowe znaczenie w działalności wielu firm. Jednocześnie stają się coraz bardziej łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Nie może zatem dziwić, że rośnie znaczenie ich ochrony. Żeby robić to najefektywniej, należy zacząć od profesjonalnego audytu, a następnie wdrożyć stały monitoring.

Dysponowanie różnorodnymi danymi i praca na nich to filar działalności szeregu przedsiębiorstw. Kontakty, dane osobowe, numery kont bankowych, treści umów. To wszystko ma ogromną wartość, którą można łatwo stracić. Przyczyny mogą być różne – zaniedbania, niewiedza, roztargnienie czy pomyłki. Jednak przestrzegając pewnych zasad, da się przed tym skutecznie uchronić.

Co daje nam audyt danych

Poprzez audyt możemy wykryć słabe punkty systemu ochrony danych. Jeżeli je zidentyfikujemy, kolejny krokiem jest ich wyeliminowanie, a dzięki temu pozbywamy się ryzyka niekontrolowanego wycieku czy kradzieży danych. W sytuacji, kiedy wdrożymy stały monitoring ochrony danych, jesteśmy w stanie szybko i celnie zareagować, kiedy dochodzi do nieprzewidzianych albo niebezpiecznych incydentów. To wszystko z kolei przekłada się na wymierne korzyści finansowe, bo utrata danych rodzi poważne konsekwencje, które mogą niekorzystnie odbić się na naszym budżecie. Musimy również pamiętać o ryzyku poniesienia konsekwencji prawnych, bo jako przedsiębiorcy bierzemy odpowiedzialność za przetwarzane i przechowywane dane, które do nas trafiają.

Sprawdź, czy biuro rachunkowe dba o dane

Wielu przedsiębiorców korzysta z usług świadczonych przez biura rachunkowe. Zakres bywa różny, ale zwykle powierza im różnego rodzaju swoje dane oraz dane klientów i kontrahentów. Ich utrata albo wyciek może spowodować komplikacje w działalności i poważne straty finansowe. Dlatego decydując się na współpracę z biurem, należy zweryfikować, czy dane są tam bezpieczne. Powinniśmy sprawdzić, jak dochowywane są wszelkie procedury związane z ochroną danych, a także jakie zabezpieczenia stosuje biuro. Trzeba zweryfikować również m.in., kto ma dostęp do danych i na jakich zasadach jest do nich dopuszczany, czy przesyłanie odbywa się poprzez bezpieczną sieć VPN, czy na komputerach zainstalowane są i aktualizowane programy antywirusowe, a także czy używane są mocne i cyklicznie zmieniane hasła.

Audyt danych. Co proponujemy klientom

Jako GroupEuroService oferujemy audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy. Nasze działania prowadzimy w kilku etapach:

 • Monitorowanie stanu infrastruktury IT
  Korzystamy ze specjalnej platformy cyfrowej, która sprawdza podatność. Polega to na wykryciu wszelkich luk, które źródło mają w braku aktualizacji oprogramowania czy niedostatecznym nadzorze nad komputerami i stacjami roboczymi.
 • Określenie poziomu bezpieczeństwa
  Dokonujemy tego zgodnie z CIS Benchmarks. Standard CIS (Center for Internet Security) to zestaw zaleceń i wskazówek, którego stosowanie pozwala na optymalne wdrożenie zabezpieczeń oraz konfiguracji systemów i programów.
 • Analiza ryzyk bezpieczeństwa
  Ten etap prowadzony jest niezależnie od analizy cyfrowej. Sprawdza stan wdrożenia oraz stosowania procedur bezpieczeństwa, np. polityki ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, szacowania ryzyka.

W naszej ofercie mamy SOC (Security Operation Center), czyli całodobową usługę wykrywania i zapobiegania zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem IT. Jedna opcja to dzierżawa specjalnego, skonfigurowanego serwera do samodzielnego monitoringu bezpieczeństwa. Druga opcja to przejęcie przez zespół informatyczny GroupEuroService pełnego monitoringu bezpieczeństwa naszego klienta.

Po co stosować audyt danych

Ochrona danych osobowych czy poufnych informacji jest bardzo ważna. To wszystko, choć na pierwszy rzut oka niewidoczne, stanowi dużą wartość. Przedsiębiorcy umieją dobrze spożytkować dane i informacje w swoim biznesie, ale źle się stanie, kiedy wpadną w niepowołane ręce. Cyberprzestępcy są coraz bardziej pomysłowi. Nie brakuje sztuczek, którymi chcą nas podejść. Dlatego tak istotna jest eliminacja ryzyka utraty czy kradzieży danych. Odpowiedzialne i profesjonalne podejście buduje reputację firmy i zaufanie klientów, którzy zyskują pewność, że ich dane, a przez to ich biznes jest bezpieczny i w dobrych rękach.

Trzeba mieć także świadomość, że nawet najlepsze systemy, oprogramowania, aplikacje i cyfrowe rozwiązania nie pomogą, kiedy zawiedzie człowiek. Ludzki błąd czy niedopatrzenie może okazać się najsłabszym ogniwem. Stąd też wielką wagę ma szkolenie pracowników i osób odpowiedzialnych za dane, podnoszenie ich wiedzy, wyczulenie na nietypowe sytuacje czy wpajanie podejrzliwości w pozytywnym znaczeniu. Jako GroupEuroService pamiętamy o tych wszystkich elementach i profesjonalnie stosujemy je w naszych działaniach. Warto więc skorzystać z naszego doświadczenia i z naszej oferty. Dzięki temu można uniknąć wielu poważnych kłopotów i skupić się na głównej działalności, która przynosi największe profity.

Biała lista VAT. Ważna dla Ciebie i dla Twoich kontrahentów

Biała lista VAT. Ważna dla Ciebie i dla Twoich kontrahentów

Prowadząc interesy, powinniśmy regularnie sprawdzać, czy nasi kontrahenci znajdują się na liście VAT. Warto także weryfikować, czy sami się na niej znajdujemy. Pomijanie tych czynności może nas wpędzić w spore kłopoty, z których trudno się wyplątać.

Na początku warto wyjaśnić, czym w ogóle jest biała lista VAT i do czego służy.

Co to jest biała lista VAT?

Białą listą VAT nazywany jest wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Prowadzi go szef Krajowej Administracji Skarbowej, a wgląd do niego jest ogólnodostępny na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Dla każdego, kto prowadzi relacje biznesowe, wykaz jest bardzo przydatnym narzędziem. Pozwala łatwo i szybko sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT; dowiedzieć się, dlaczego np. odmówiono mu rejestracji, wykreślono go z rejestru lub ponownie wpisano; potwierdzić numer rachunku bankowego, na który powinno się uregulować płatność dla kontrahenta.

Dlaczego można zostać wykreślonym z rejestru podatników VAT?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, Urząd Skarbowy w określonych przypadkach ma prawo wykreślić podatnika z rejestru. Następuje to w sytuacji, gdy:

 • podatnik nie istnieje;
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem;
 • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe;
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej;
 • na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi;
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdzaj, czy jesteś w rejestrze. To bardzo ważne

Urząd Skarbowy może wykreślić podatnika, nie informując go o tym. Dlatego trzeba pamiętać, żeby regularnie sprawdzać nie tylko kontrahentów, ale też to, czy sami figurujemy w spisie. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, gdy przez przeoczenie nie odbierzemy korespondencji urzędowej albo nie odpowiemy na nią na czas. Wówczas służby skarbowe mogą nas wykreślić z listy. Jednym ze sposobów, żeby tego uniknąć, jest korzystanie z wirtualnego biura. Ta usługa daje nam gwarancję m.in. bieżącego odbierania korespondencji albo nawet przejęcia całej obsługi administracyjnej. Taką ofertę ma GroupEuroService.

Konsekwencje znalezienia się poza białą listą VAT

Jeżeli z jakiegoś powodu zostaniemy wykreśleni z rejestru podatników VAT, narażamy się na utratę wiarygodności wśród klientów i kontrahentów, albo nawet zerwanie współpracy czy niezrealizowanie biznesowego przedsięwzięcia.

Problematyczna jest także sytuacja, kiedy współpracujemy z podmiotem spoza wykazu. Przekazanie płatności kontrahentowi, którego nie ma na liście albo dokonanie tego na rachunek, który tam nie figuruje, również oznacza kłopoty. Wpłata kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek inny niż podany w wykazie uniemożliwi nam zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu pełnej lub części wpłaconej kwoty. Poza tym narażamy się na ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Jak uniknąć kłopotów z białą listą VAT?

Najprostsza recepta to sprawdzanie przy każdej transakcji, czy nasz partner figuruje w wykazie i czy zgadza się z nim numer rachunku bankowego, na który przelewamy płatność.

Musimy też pamiętać o sobie i weryfikować, czy jesteśmy w rejestrze i czy znajdujące się tam nasze dane są pełne i aktualne. Trzeba mieć też na względzie, że wykreślonym można zostać w wielu sytuacjach, a służby skarbowe nie muszą nas o tym poinformować. Podstawą mogą być nie tylko uchybienia formalne czy poważne nieprawidłowości, ale także drobne przeoczenia, jak pominięcie korespondencji. Dlatego powinniśmy uczulić księgowość na tę kwestię i polecić, aby na bieżąco sprawdzała listę VAT. Możemy również zlecić obsługę w zakresie księgowości i rachunkowości GroupEuroService, co daje nam pewność, że również w kwestii rejestru podatników VAT wszystko w naszym biznesie będzie w porządku.

Czym jest wirtualne biuro i dla kogo może być przydatne

Czym jest wirtualne biuro i dla kogo może być przydatne?

Korzystanie z wirtualnego biura to dla każdej firmy znaczna redukcja kosztów, na które składa się wynajem lokalu, wyposażenie oraz zatrudnienie pracowników do obsługi biura.

Każdy rentowny biznes jest nastawiony na maksymalizację zysku i gospodarowanie finansami tak, aby nie tracić nic na obsłudze klientów i zapewniać im ustalone wartości. Optymalizacja kosztów jest zatem kluczowa. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na rejestrację i siedzibę firmy, zakup urządzeń oraz prowadzenie sekretariatu to spory nakład finansowy, który nie zawsze jest potrzebny.

Skutecznym sposobem na redukcję kosztów związanych z prowadzeniem firmowego biura jest korzystanie z wirtualnego biura.

CZYM JEST WIRTUALNE BIURO?

Wirtualne biuro to po prostu outsourcing określonych zadań, które są realizowane przez inne specjalizujące się w tym firmy.

Wiele przedsiębiorstw (w tym również korporacje) widzi korzyści wynikające z outsourcingu różnych procesów biznesowych i chętnie z nich korzysta. Outsourcing wybranych procesów biznesowych jest tańszy i nierzadko daje większą jakość, niż możliwa byłaby do zapewnienia w danej organizacji. Z tego względu, outsourcing obsługi biura swojej firmy, jeśli nie jest to kluczowy proces w prowadzonej działalności, jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki temu przedsiębiorcy i zatrudnienie przez nich pracownicy mogą skupić się na istotnych sprawach, zostawiając obsługę administracyjno-biurową specjalistom, takim jak w zespole GroupEuroService.

Wirtualne biuro to realny adres do rejestracji firmy, realny adres biura, a nawet realny szyld z logo firmy. To konkretne miejsce, w którym można spotka się z klientem lub przeprowadzić zebranie zarządu. Wirtualne biuro, które oferujemy u nas znajduje się w nowoczesnym biurowcu, w samym sercu Warszawy.

DLA KOGO WIRTUALNE BIURO?

Z usług wirtualnego biura najczęściej korzystają przedsiębiorcy z sektora MŚP, o różnorodnym profilu działalności i formie prawnej. Właściciele mikro firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, często nie chcą lub nawet nie mogą oficjalnie prowadzić działalności np. w miejscu zamieszkania właściciela lub wspólnika. Dlatego, aby uniknąć wysokich kosztów organizacji własnej siedziby i problemów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem firmy w domu, decydują się one na biuro wirtualne lub inaczej zwane e-biuro.

Jest wiele typów firm, które bardzo dobrze funkcjonują w oparciu o usługi wirtualnego biura – firmy IT z modelem pracy zdalnej, podmioty e-commerce, agencje interaktywne itp. Jeśli profil działalności nie zakłada konieczności wykonywania konkretnych czynności w przez grupę osób w konkretnym miejscu, korzystanie z wirtualnego biura jest zalecane.

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ?

Bardzo dużo. Niewydane środki można przeznaczyć na wiele innych spraw, o których każdy przedsiębiorca doskonale wie, a co z pewnością wpłynie korzystanie na rozwój firmy.

CZY TO JEST BEZPIECZNE?

Tak. Wirtualne biuro prowadzone przez zespół GroupEuroService jest bezpieczne. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich dokumentów, które odbieramy i przechowujemy. Dbamy o nie i o utrzymanie porządku w dokumentach. U nas nic nie zginie i jest zawsze pod ręką. Do tego jesteśmy dyskretni i rzetelni. Informacje, które firma otrzymuje w np. w oficjalnej korespondencji, u nas są bezpiecznie i bezzwłocznie przekazywane przez naszych pracowników do wiadomości adresata – osoby wskazanej do kontaktów z ramienia Państwa firmy.

Adres do rejestracji firmy - domowy czy wynajęty?

Adres do rejestracji firmy – domowy czy wynajęty?

Zarejestrowanie firmy – zarówno jednoosobowej działalności  gospodarczej, czy spółki z o.o., spółki akcyjnej i innej, wymaga prawa do adresu, pod którym można zarejestrować działalność. Wiele osób wykorzystuje do rejestracji własny adres zamieszkania (często będąc nieświadomym wad takiego rozwiązania), jednak nie dla każdego i nie w każdej sytuacji jest to optymalne.

Adres dla firmy – domowy, czy wynajęty

Zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem, w którym się mieszka przywołuje kilka istotnych kwestii:

 • Użycie adresu do rejestracji firmy jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lokalu.
 • W przypadku, gdy działalność ma być prowadzona w innym mieście skorzystanie z usług wirtualnego biura zapewnia szereg korzyści i pozwala unikną kosztów związanych z wynajęciem i utrzymaniem osobnego biura.
 • Jeśli przedsiębiorca jest freelancerem, pracuje w domu i nie chce ujawniać swoich prywatnych danych i adresu zamieszkania swojej rodziny, możliwość użycia dedykowanego adresu dla firmy jest bezcenna.
 • W przypadku gry prowadzona działalność ma być zarejestrowana w formie osoby prawnej, tj. spółka kapitałowa typu z o.o., wówczas istnieje ryzyko, że Urząd Skarbowy posądzi spółkę o osiągnięcie przychodu poprzez darmowy lokal i zażąda odprowadzenia podatku (również zaległego).
 • Firmy nie warto rejestrować pod adresem zamieszkania (prywatnym), gdy zależy nam na dobrym wizerunku i osobistym kontakcie z klientem. W biurze wirtualnym GroupEuroService każdy ma do dyspozycji salę do spotkań biznesowych.

Wirtualne biuro w Warszawie

Miesięczny koszt wirtualnego biura to zaledwie sto kilkadziesiąt złotych. W tej cenie jest adres umożliwiający rejestrację firmy (działalności) oraz odbioru korespondencji. GroupEuroService oferuje wiele  dodatkowych usług, tj. obsługę sekretariatu, zarządzanie pocztą firmową, telefoniczną obsługę klienta oraz korzystanie z sal spotkań biznesowych i urządzeń biurowych.

Nasze biuro wirtualne oferuje klientom profesjonalne doradztwo w zakresie spraw administracyjno-biurowych oraz usługi księgowe (pełna i uproszczona księgowość), a nawet obsługę rozliczeń z pracownikami.

Ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Od 13 marca 2019 r. osoby prawne, działające poza sektorem finansowym, mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Sprawozdania te należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (do 31 marca), a następnie wysłać korzystając z systemu eKRS (dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS) lub przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wykorzystaniem ePUAP lub informatycznych nośników danych (dotyczy podmiotów nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS).

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Sprawozdania Finansowe to jedno z działań MF, które ma na celu wsparcie podmiotów w wypełnianiu ich obowiązków sprawozdawczych. Dotychczas aplikacja umożliwiała tylko sporządzanie, podpisanie i składanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez przedsiębiorców – podatników PIT.

Od 13 marca 2019 r. aplikacja e-Sprawozdania Finansowe pozwala również na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego przez inne jednostki, w szczególności osoby prawne. Ułatwienie jest dedykowane podmiotom wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS, jednak nie ma ograniczeń w użyciu aplikacji przez jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdania należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Aby wysłać sprawozdanie przygotowane w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, należy wygenerowany i podpisany plik w formacie .xml pobrać na swój komputer i wysłać korzystając z udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu eKRS. Podmioty te nie są już zobowiązane do dodatkowego przekazywania sprawozdań finansowych do naczelników urzędów skarbowych.

Osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w dowolnej elektronicznej formie (.pdf, .doc, .jpg lub za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe w formie .xml), następnie podpisać je bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego z wykorzystaniem e-PUAP lub na nośniku danych.

Aktualnie MF pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych. Jednym z nich ma być projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych i niepełniących funkcji płatnika dla osób fizycznych. Zgodnie z projektem planuje się wydłużenie terminu do złożenia CIT-8 dla takich podatników do 31 października 2019 r

Źródło: www.gov.pl; stan na dzień: 19 marca 2019r.

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT to elektroniczna, bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru oraz zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wyszukiwarka Wykazu podatników VAT.

Co zawiera wykaz podatników VAT

Wykaz zawiera w szczególności:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo podatnik VAT zwolniony, w tym podmiotu, który został ponownie zarejestrowany,
 • status podmiotu, który nie został zarejestrowany albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
 • numer REGON, o ile został nadany,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu, który nie jest osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich NIP lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub numer PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – w przypadku podatników VAT, którzy są zarejestrowani lub przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT.

Numer rachunku bankowego ujęty w wykazie

Wykaz obejmuje:

 • numery rachunków bankowych przedsiębiorców w rozumieniu Prawa bankowego, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat, lub
 • imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą

wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

W przypadku rachunków bankowych są to wyłącznie rachunki rozliczeniowe otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki bankowe przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami. W wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR).

Transakcje powyżej 15 tys. zł

Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł płatności należy przelewać na rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a przedsiębiorca nie ponosi ewentualnych konsekwencji finansowych.  

Konsekwencje finansowe w przypadku transakcji powyżej 15 tys. zł

Jeśli przedsiębiorca zleci płatność na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT, to:

 • nie zaliczy tego wydatku  do kosztów uzyskania przychodów lub będziesz zobowiązany do zmniejszenia kosztów (lub zwiększenia swoich przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów), w przypadku gdy przed zleceniem przelania płatności zaliczono już koszt, który wynika z tej transakcji, do swoich kosztów uzyskania przychodów, w tej części w jakiej:
 • płatność nie została przelana na rachunek płatniczy (np. zapłaciłeś gotówką kwotę powyżej 15 tys. zł) lub
 • płatność została przelana na inny rachunek niż zawarty (na dzień zlecenia przelewu) w wykazie
 • nabywca będzie solidarnie odpowiadał  ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję, potwierdzoną fakturą dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania przelewu na wykazie podatników VAT.

Ważne!

Istotne będzie, czy rachunek znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje przy tym dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.


Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1018)
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn zm.)
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn zm.)
 • Ustawa z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn zm.)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn zm.)
Stawki VAT od 1 lipca 2020

Stawki VAT od 1 lipca 2020

Najważniejsze zmiany w matrycy VAT

Nowa matryca stawek VAT zmienia sposób identyfikacji towarów i usług dla potrzeb VAT. Powoli następuje odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Wymaga się zatem od przedsiębiorców wprowadzenia zmian w zakresie ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, a także zaktualizowania danych magazynowych oraz parametrów w systemach księgowych. 

Towary wg nowej matrycy VAT

Do towarów nie będą miały zastosowania symbole przedstawione w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Zastąpią je symbole tzw. Nomenklatury Scalonej (CN). Od 1 lipca 2020 r., aby ustalić prawidłową do zastosowania stawkę VAT, należy stosować symbole CN oraz PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).

Usługi wg nowej matrycy VAT

W miejsce symboli PKWiU z 2008 r., w przypadku usług, będą stosowane symbole PKWiU z 2015 roku.

Aktualizacja CN

Komisja Europejska publikuje corocznie rozporządzenie wykonawcze z nową wersją Nomenklatury Scalonej. W 2020 roku obowiązuje Nomenklatura Scalona wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. (zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady – EWG – nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej).

 Obniżone stawki 8% i 5% przeniesiono do ustawy

1 lipca 2020 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT. Skutkiem ostatniej nowelizacji ustawy o VAT i zmian w załącznikach nr 3 i 10 do niej jest uchylenie przepisów rozdziału 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020 poz. 527, 715 i 736). Zmiany w rozporządzeniu mają jedynie charakter dostosowawczy, nie powodując likwidacji obniżonych stawek. Tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych wg preferencyjnych stawek VAT w wysokości 5% i 8% zostały przeniesione z rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o VAT. W rozporządzeniu pozostają przepisy do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, które nadal od 1 lipca 2020 będą obowiązywały.

Celem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT jest doprowadzenie do objęcia taką samą stawką całych grup towarowych – działów CN (z nielicznymi wyjątkami). Zmiany stawek na niektóre towary (podwyższenie lub obniżenie stawki) są nieuniknionym efektem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, wynikającym z innej budowy i systematyki CN i PKWiU.

Prawidłowa stawka VAT od 1 lipca 2020 roku – jak ustalić stawkę VAT?

 1. Zidentyfikuj dotychczasową stawkę VAT

A.

Przekoduj numer PKWiU 2008 na CN (w przypadku towarów) lub PKWiU 2015 (w przypadku usług) za pomocą kluczy powiązań opublikowanych przez GUS.

Klucze powiązań pomiędzy CN a PKWiU 2015 oraz PKWiU 2015 a PKWiU 2008 znajdziesz klikając w ten linkhttps://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

B.

W przypadku braku starego numeru PKWiU 2008, określ numer CN lub PKWiU 2015, korzystając z opisu klasyfikacji, opublikowanego przez GUS.

Opis klasyfikacji PKWiU 2015 i podstawę prawną wraz z klasyfikacją CN znajdziesz tutajhttps://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

 1. Ustal nową stawkę VAT

W przypadku niektórych towarów/usług ustawodawca przewidział obniżoną stawkę 0% lub zwolnienie z VAT. Sprawdź czy spełniasz warunki do skorzystania z obniżonej stawki VAT lub zwolnienia z VAT. Następnie zweryfikuj przepisy ustawy o VAT oraz katalog towarów i usług ujętych w załączniku nr 3 lub 10 do ustawy – czy w odniesieniu do towaru/usługi o odnalezionym symbolu ustawodawca dopuszcza zastosowanie obniżonej stawki VAT (5% lub 8%).

Jeśli sprzedawany przez Ciebie towar, bądź usługa, nie zostanie zakwalifikowany do katalogu towarów i usług podlegających obniżonym stawkom VAT lub zwolnieniu z VATzastosuj stawkę podstawową w wysokości 23%.

 1. Gdy masz problemy z ustaleniem właściwej stawki VAT…
 • wystąp do Szefa KIS o uzyskanie indywidualnej wiążącej informacji stawkowej (WIS),
 • wykorzystaj już wydane WIS-y, korzystając z wyszukiwarki (wydane WIS chronią jedynie pod warunkiem, że dotyczą tego samego rodzaju produktów).

Informację jak wystąpić o interpretację znaleźć można na stronie KIS: https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis

Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka


Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Czym jest audyt podatkowy

Czym jest audyt podatkowy

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w Polsce jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podatkowych. Prawidłowe i rzetelne rozliczenia podatków to kwestia kluczowa dla dobrego bytu każdego podmiotu. Czy zatem zatrudnienie księgowej lub biura rachunkowego niesie niepewność, że rozliczenia były lub są dokonywane w sposób nieprawidłowy czy też mniej korzystny dla przedsiębiorcy? Niekoniecznie.

Jednak przeprowadzenie audytu przez zewnętrzny podmiot to kompleksowa kontrola wszystkich dokumentów księgowych wytworzonych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zamawiający audyt ma potwierdzenie, że sprawy księgowe i podatkowe są prowadzone prawidłowo i korzystnie dla jego firmy. Poza tym, że sam audyt jest sprawdzeniem, czy podmiot gospodarczy nie łamie prawa, ważne jest też i to, że dzięki niemu można wyeliminować działania narażające na dodatkowe (zbędne) koszty.

Audyt podatkowy to również narzędzie umożliwiające opracowanie mapy zagrożeń podatkowych oraz ryzyk dotyczących zobowiązań podatkowych w okresie długo- i krótkoterminowym. Audyt to jeden z elementów nowoczesnego i rzeczywiście skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Audyt podatkowy jest skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, dającym  realne i zgodne z prawem możliwości poprawienia wyniku finansowego.

Audyt podatkowy najczęściej przeprowadza się raz do roku i polega on na szczegółowej analizie dokumentacji finansowej, w tym przede wszystkim umów handlowych, faktur i ksiąg podatkowych. Zakres badanej dokumentacji zależy przede wszystkim od tego, jakie konkretnie obszary prowadzonej działalności stanowią główne źródła ryzyka podatkowego.

Audytu dokonuje się najczęściej w obszarze podatku od towarów i usług, ale także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Rezultatem przeprowadzonego audytu podatkowego jest dokument audytu, w którym zawarte są m.in. informacje:

 • analiza nieprawidłowości
 • kwestie rodzące ryzyka podatkowe
 • rekomendacje prawidłowych rozwiązań oraz działań umożliwiających ograniczenie potencjalnych ryzyk podatkowych
 • ocena kwalifikacji podatkowych

Tym samym, przedsiębiorca otrzymuje propozycje rozwiązań wykrytych problemów oraz praktyczne zalecenia, które pozwolą uniknąć przyszłych nieprawidłowości.

Więcej informacji

WIS - wiążąca informacja stawkowa

WIS – wiążąca informacja stawkowa

Co to jest WIS?

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, jest nową instytucją, która ułatwia podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewnia im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

Jest to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Co określa WIS?

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, zawiera opis towaru albo usługi, ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji oraz właściwą stawkę podatku VAT.

WIS określa klasyfikację towaru według: CN (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN) albo według PKOB (sekcja, dział, grupa lub klasa), albo według PKWiU (dział, grupa, klasa, kategoria, podkategoria lub pozycja), niezbędną do określenia stawki VAT.

Poziom szczegółowości klasyfikacji będzie zatem uzależniony od tego, jak szczegółowym symbolem posługuje się ustawa o VAT. Jeśli na przykład ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN dla towaru.

Kto może wystąpić o wydanie WIS?

WIS jest wydawana na wniosek:

 • podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • innego podmiotu niż wyżej wymieniony, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,
 • zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wyszukiwarka WIS jest dostępna pod adresem: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka.

Wzór wniosku o wydanie WIS określony rozporządzeniem jest dostępny poniżej bądź do wypełnienia online pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK