Wiazaca-Informacja-Stawkowa.-Warto-ja-miec-zeby-pewnie-prowadzic-biznes

Wiążąca Informacja Stawkowa. Warto ją mieć, żeby pewnie prowadzić biznes

Przedsiębiorcy z różnych branż świadczą szereg różnorodnych usług i oferują rozmaite towary. Niejednokrotnie stają przed dylematem, czy przy sprzedaży prawidłowo je klasyfikują i używają właściwej stawki VAT. Sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych rzeczywiście nie jest rzeczą łatwą. Dlatego żeby nie popełnić błędu i nie narazić się na karę, można wystąpić o Wiążą Informację Stawkową (WIS). Działanie w oparciu o nią gwarantuje ochronę prawną.

Prowadząc biznes trzeba nie tylko mierzyć się z wyzwaniami rynku, sprostać oczekiwaniom klientów czy być lepszym od konkurencji. Nieodzowne jest również stosowanie się do szeregu przepisów prawnych. Jednymi z nich są te, które odnoszą się do klasyfikacji towarów i usług, a także obłożenia ich odpowiednimi stawkami podatkowymi. Kiedy nie wiemy albo nie jesteśmy pewni, czy stosujemy właściwe, możemy wystąpić o Wiążącą Informację Stawkową.

Co to jest Wiążąca Informacja Stawkowa

Na początek warto wyjaśnić, czym w ogóle jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

Mówiąc najprościej, jest to decyzja administracyjna, wydawana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Na jej podstawie dowiadujemy się, jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego towaru lub usługi. Określa również prawidłową klasyfikację towaru albo usługi.

WIS nie tylko pomaga przyporządkować stawkę VAT do towaru lub usługi, a także ich prawidłową klasyfikację. Zapewnia również ochronę prawną, bowiem wszystkie organy podatkowe są taką decyzją związane.

Gdy przedsiębiorca zastosuje się do decyzji WIS wydanej dla innego podmiotu, ale obejmującej takie same towary czy usługi, których dotyczy jego działalność, również skorzysta z ochrony prawnej.

Czym jest ochrona WIS

Działanie w oparciu o WIS chroni podatnika m.in. przed naliczeniem odsetek za zwłokę, dodatkowych opłat czy sankcji karno-skarbowych. Chodzi o to, że Urząd Skarbowy, który prowadzi postępowanie wobec przedsiębiorcy, nie może uznać, że stosując się do WIS, zawyżono albo zaniżono zobowiązania podatkowe.

Decyzja WIS jest wiążąca dla wszystkich organów podatkowych. Dlatego podczas kontroli przedsiębiorcy nie można nałożyć na niego kary za to, że użył stawki VAT podanej w Wiążącej Informacji Stawkowej. Stawkę na tym poziomie zobowiązany jest oczywiście stosować też ten, kto taką decyzję otrzymał.

Jak otrzymać WIS

Wniosek o WIS można złożyć wyłącznie elektronicznie, korzystając z konta e-Urząd Skarbowy. Za wydanie decyzji nie pobiera się opłat. Decyzja wydawana jest do 3 miesięcy od dnia, w którym wpłynął wniosek. Termin ten może być wydłużony, gdy wniosek będzie wymagał uzupełnienia (np. poprzez dostarczenia próbki towaru), albo w sytuacji, kiedy niezbędne będą specjalistyczne analizy bądź badania. Warto pamiętać, że przy składaniu wniosku można dołączyć dokumenty związane z towarem lub usługą: katalogi, atesty, plany, instrukcje – słowem wszystko, co pomoże właściwie je zaklasyfikować.

WIS obowiązuje 5 lat, jednak straci swoją moc z chwilą wejścia w życie zmiany przepisów prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja. Może być również zmieniona lub uchylona, gdy np. została wydana na podstawie fałszywych dowodów.

Sam albo ze wsparciem biura rachunkowego

Sprawami związanymi z podatkami przedsiębiorca może zajmować się samodzielnie. Jednak o wiele lepszą opcją jest skorzystanie z profesjonalnego wsparcia biura rachunkowego. M.in. taką usługę świadczy Group Euro Service. W razie potrzeby może również wystąpić o istotną dla Ciebie Wiążącą Informację Stawkową. Specjaliści od przepisów podatkowych z Group Euro Service gwarantują, że Twoja działalność będzie prowadzona w oparciu o obowiązujące regulacje, bez obaw o popełnienie błędu czy złamania prawa w tym zakresie. Wówczas Ty, bez stresu i niepewności, możesz skupić się na klientach, kontrahentach i rozwoju biznesu.

Group Euro Service to sprawdzony partner dla szeregu firm. Wieloletnie doświadczenie, kompetentna kadra i elastyczność w działaniu to główne atuty, które sprawiają, że warto z nami współpracować. Naszą szeroką ofertę można sprawdzić na stronie: https://www.groupeuroservice.pl/

Mały podatnik. Sprawdź, czy nim jesteś i co dzięki temu możesz zyskać

Mały podatnik. Sprawdź, czy nim jesteś i co dzięki temu możesz zyskać

Małe firmy to fundament polskiej przedsiębiorczości. Odpowiadają za ok. połowę PKB i są bardzo ważnym elementem gospodarki. Większość tych podmiotów to tzw. mali podatnicy VAT, PIT i CIT. Posiadanie takiego statusu daje pewne przywileje, które powinny ułatwiać im funkcjonowanie i rynkowe konkurowanie z potężniejszymi graczami. Warto korzystać z możliwości, jakie przewidziano dla małych podatników. Najpierw jednak należy sprawdzić, kto zalicza się do tej kategorii.

W Polsce funkcjonuje kilka milionów przedsiębiorstw, prowadzonych jako jednoosobowe działalności gospodarcze, małe firmy czy spółki prawa handlowego. Spora część z nich spełnia warunki, by być uznanym za małego podatnika.

Kim jest mały podatnik

Odpowiedź na pytanie, kim jest mały podatnik, znajdziemy w aktach prawnych. Konkretne definicje zawarte zostały w ustawie o PIT, ustawie o CIT i ustawie o VAT.

W odniesieniu do podatków dochodowych, małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro wyrażonej w złotówkach. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie euro z pierwszego roboczego dnia października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podobne regulacje zawiera ustawa o VAT. Tam jednak inaczej definiowani są mali podatnicy, którzy m.in. prowadzą działalność maklerską czy zarządzają funduszami inwestycyjnymi.

Tak więc prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, są małymi podatnikami w przypadku, gdy kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym złotówkowej równowartości 45 tys. euro.

Pozostali są małymi podatnikami, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.

W przypadku VAT również obowiązuje przelicznik według średniego kursu NBP z pierwszego roboczego dnia października poprzedniego roku podatkowego.

Jakie przywileje ma mały podatnik

Pod względem podatku dochodowego mały podatnik może wpłacać zaliczki kwartalne. Dodatkowa korzyść to tzw. jednorazowa amortyzacja. Chodzi o możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, do równowartości 50 tys. euro. Niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejny rok. Warto też pamiętać, że do limitu jednorazowej amortyzacji nie wlicza się jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości poniżej 10 tys. zł.

Spora korzyść z posiadania statusu małego podatnika płynie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi o zastosowanie stawki 9 % CIT. I tak np. spółki z o. o., których przychody ze sprzedaży w minionym roku nie przekroczyły 2 mln euro brutto, a przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągane w bieżącym roku nie przekroczą 2 mln euro netto mogą cieszyć niższymi obciążeniami podatkowymi.

Mały podatnik może również rozliczać VAT metodą kasową. Tak więc obowiązek podatkowy powstanie u niego z dniem otrzymania całości lub części zapłaty za dostarczone towary albo usługi na rzecz innego podatnika VAT. Jeżeli odbiorcą jest podmioty nie będący „vatowcem”, obowiązek ten można wydłużyć nawet do 180 dni od otrzymania zapłaty.

Mały podatnik 2024

Znając warunki, jakie należy spełnić by być małym podatnikiem, warto na koniec dowiedzieć się, jaki konkretnie przychód uprawnia do tego statusu w 2024 r. Średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia października 2023 r ustalony przez NBP wyniósł 4,6091 zł/euro, co odpowiada 9 mln 218 tys. zł. I właśnie taka kwota przychodu w 2023 r. czyni w roku bieżący małym podatnikiem. Niestety żeby prawidłowo określić status małego podatnika to pod uwagę trzeba brać jeszcze średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia stycznia 2024 r ustalony przez NBP. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Treść żródłowa z googla

W 2024 r. mały podatnik skorzysta z 9 proc. stawki CIT, jeśli:
– jego przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT) – stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.
– bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro (bez należnego VAT) – według kursu na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r

Działalność gospodarcza to nie tylko wyzwania biznesowe, ale również stawianie czoła zawiłościom fiskalnym. Żeby sobie z nimi dobrze poradzić, warto współpracować z najlepszymi. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia księgowego czy doradztwa w zakresie rachunkowości, nie mogłeś lepiej trafić. Sprawdź, co oferuje Group Euro Service: https://www.groupeuroservice.pl/

e-Doręczenia. Co prowadzący spółkę muszą wiedzieć o tym systemie

e-Doręczenia. Co prowadzący spółkę muszą wiedzieć o tym systemie

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się wiele wyzwań i obowiązków. Oprócz kwestii czysto biznesowych, dotyczących głównego pola aktywności przedsiębiorcy, trzeba uwzględniać także szereg innych ważnych spraw. Jednym z gorących tematów, który odnosi się m.in. do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jest system e-Doręczeń. Sporo mówiło się o nim w ostatnim czasie. Kiedy zatem e-Doręczenia będą obowiązkowe? Kogo obejmą? Czym w ogóle są e-Doręczenia?

e-Doręczenia to kolejny krok na drodze do cyfryzacji usług publicznych. W zamyśle docelowo każdy – instytucje, firmy czy obywatele – będzie korzystał z tego rozwiązania. Warto jednak dowiedzieć się więcej, jak ta sprawa przedstawia się w kontekście spółek z o. o.

Czym są e-Doręczenia?

e-Doręczenia to odpowiedź na zachodzące zmiany technologiczne. Najprościej można określić je jako elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pozwalają w wygodny i bezpieczny sposób prowadzić oficjalną korespondencję – o dowolnej porze, każdego dnia tygodnia, przy użyciu prostych i popularnych urządzeń – smartfona, tabletu czy komputera.

e-Doręczenia pozwalają na:

 • jednoznaczną identyfikacji nadawcy i adresata
 • zachowanie tajemnicy korespondencji
 • niezafałszowanie przesyłanych danych
 • dostęp do wiarygodnych i akceptowanych prawnie dowodów wysyłki i odbioru
 • dostęp do informacji o dacie i czasie wysłania i otrzymania korespondencji
 • możliwość szybkiego ustalenia adresu do e-Doręczeń odbiorcy.

Podmioty, które są zarejestrowane w CEIDG oraz w KRS mogą korzystać ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl. Temat e-Doręczeń jest prowadzony i nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kogo obejmą e-Doręczenia?

Docelowo e-Doręczenia będą jedynym oficjalnym sposobem komunikacji prowadzonej między instytucjami publicznymi i sądami a przedsiębiorcami. Ta elektroniczna platforma ma zająć miejsce systemu ePUAP, a także tradycyjnych, papierowych listów poleconych. Tym sposobem spaść mają koszty związane z obsługą pocztową, poprawić ma się także szybkość wymiany informacji pomiędzy stronami. e-Doręczenia będą obowiązkowe m.in. dla spółek, przedsiębiorców oraz osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Kiedy e-Doręczenia dla spółek?

O e-Doręczeniach dużo dyskutowało się w ostatnim czasie. Pojawiały się propozycje różnych terminów, w których poszczególne grupy użytkowników miałby obowiązek wdrożyć u siebie to rozwiązanie. Zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem, przyjęto konkretne daty dla przedsiębiorców.

Termin, kiedy trzeba będzie wprowadzić u siebie system e-Doręczeń, uzależniony jest od daty rejestracji firmy w CEIDG albo w KRS:

 • firmy, które będą rejestrować działalność w CEIDG od 1 stycznia 2025 roku, a w KRS od 1 października 2024 roku, założą skrzynki do e-Doręczeń podczas rejestracji
 • firmy, które zarejestrowały lub zarejestrują działalność w CEIDG do 31 grudnia 2024 roku, muszą mieć adres do e- Doręczeń do 30 września 2026 roku
 • firmy, które zarejestrowały lub zarejestrują działalność w KRS do 30 września 2024 roku, muszą mieć adres do e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 roku.

Ujmując rzecz w skrócie: działające dziś spółki, a także te, które zostaną zarejestrowane do 30 września tego roku wdrożą obowiązkowo e-Doręczenia od początku 2025 r. Spółki rejestrowane od 1 października 2024 od razu automatycznie wejdą do systemu.

Pomagamy spółkom

Group Euro Service to sprawdzony partner dla wszystkich przedsiębiorców, w tym dla tych, którzy prowadzą działalność w formie spółek. Z naszymi klientami jesteśmy w stanie współpracować od samego początku, bo pomagamy m.in. w zakładaniu spółek. Oferujemy także szereg udogodnień, jak adres do rejestracji czy wirtualne biuro. Na nasze wsparcie można liczyć w toku całego prowadzenia działalności. Szeroka gama naszych profesjonalnych usług to również m.in. kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo-płacowa, audyt i monitoring ochrony danych, audyt podatkowy, a także audyt procedur i procesów biznesowych. Innymi słowy dysponujemy wszystkim, co niezbędne jest do rozwijania pomyślnego biznesu.

Uproszczone połączenie spółek. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej opcji

Uproszczone połączenie spółek. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej opcji

Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki daje przedsiębiorcy różnorodne możliwości. Jedną z wielu opcji, która pozwala na rozwinięcie biznesu albo wejście w nowe obszary rynku, jest połączenie spółek. Taki rodzaj reorganizacji może mieć jednak kilka wariantów, a dobranie odpowiedniego będzie rzutować na to, co później może stać się z nowym podmiotem. Dlatego do tego ruchu należy się dobrze przygotować, poprzedzić go szczegółową analizą, a w przypadku wątpliwości po prostu zwrócić się po specjalistyczne wsparcie.

Działając w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, warto korzystać z możliwości, jakie dają te regulacje prawne. Jedną z nich jest połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Co to jest połączenie uproszczone bez podwyższenia kapitału zakładowego?

Połączenie uproszczone w takim trybie może zostać przeprowadzone wówczas, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach. Można dokonać go również wtedy, kiedy wspólnicy łączących się podmiotów są w posiadaniu udziałów albo akcji w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.

Połączenie uproszczone to rozwiązanie znane i praktykowane od dawna, jednak w powyższym wariancie weszło w życie 15 września 2023 r., wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie według tego schematu może mieć miejsce m.in. gdy:

 • dotyczy dwóch spółek-sióstr, będących w pełni kontrolowanych przez spółkę-matkę;
 • łączy się spółka-córka ze spółką-wnuczką, a spółka-matka ma dwie spółki-córki, w których posiada po 100 proc. udziałów;
 • łączące się spółki są kontrolowane przez większą grupę udziałowców, ale poziom zaangażowania w łączących się spółkach jest tożsamy. Wtedy proces łączenia bez emisji akcji nie przełoży się na stopień kontroli i poziom aktywów posiadanych przez wspólników.

Co daje połączenie uproszczone spółek?

Połączenie uproszczone bez podwyższania kapitału zakładowego to opcja ciekawa i warta rozważenia. Jest bez wątpienia atrakcyjne dla grup kapitałowych, które dążą do konsolidacji swojej struktury. Dlaczego? Bo to droga do uproszczenia oraz uporządkowania złożonych oraz rozbudowanych struktur grupy.

Jak przygotować się do uproszczonego połączenia spółek?

Połączenie musi być ruchem przemyślanym, potrzebnym i przynoszącym perspektywę biznesowych korzyści. Dlatego należy to wnikliwie przeanalizować i dobrze się przygotować. Oprócz opracowania całej koncepcji, należy zebrać i przygotować odpowiednie dane finansowe. Konieczne jest również sporządzenie podstawowego dokumentu, czyli planu połączenia, jego publikacji, a także zawiadomienie wspólników łączących się spółek o podjętych zamiarach. Finiszem tego kilkuetapowego procesu jest dokonanie właściwego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Procedura uproszczona bez podwyższenia kapitału zakładowego nie wymaga zmiany umowy spółki przejmującej.

Chcesz się połączyć? Pomożemy!

Połączenie uproszczone, jeśli jest dobrze zaplanowane i przeprowadzone, może i powinno przełożyć się na profity dla dokonujących go podmiotów. Trzeba jednak pamiętać, że to zadanie wymaga odpowiedniego przygotowania i właściwego wykonania koniecznych czynności. Tego zadania można podjąć się samodzielnie, korzystając z własnych zasobów. Można również zrobić to przy wsparciu profesjonalistów, którzy specjalizują się w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Group Euro Service to doświadczony zespół, który świadczy szeroki wachlarz usług wspierających przedsiębiorców. Pomagamy m.in. w zakresie rachunkowości, podatków, administracji czy kwestii płacowo-kadrowych. Zajmujemy się również rejestracją czy przekształcaniem podmiotów. Doradzamy w sprawach wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzonej działalności, przeprowadzamy analizy finansowe i podatkowe. Dzięki temu skutecznie pomagamy podjąć właściwe kroki, które z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych pozwolą wejść na drogę rozwoju. Współpracując z nami, nasi klienci zyskują pomoc w licznych obszarach, a sami mogą skupić się na kluczowych sferach swojej firmy.

Od stycznia 2024 r. zaczął obowiązywać podatek minimalny. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Od stycznia 2024 r. zaczął obowiązywać podatek minimalny. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawne czy regulacje podatkowe, istotne m.in. z punktu widzenia zarządów spółek prawa handlowego. Jedną ze zmian jest podatek minimalny. Kto mu podlega? Jak go obliczyć? Warto dobrze przygotować się na nowe obowiązki, bo ich zaniedbanie może mieć przykre konsekwencje, spowodować kłopoty i niekorzystnie odbić się na biznesowej aktywności.

Ściśle rzecz ujmując, podatek minimalny sam w sobie nie jest nowością. Wprowadzony został w tzw. Polskim Ładzie, jednak jego stosowanie w latach 2022 i 2023 było zawieszone. W 2024 r. w pełni wszedł w życie.

Co to jest podatek minimalny i kto mu podlega?

Zgodnie z przepisami, podatek minimalny obejmować będzie podatników, którzy w danym roku wykażą stratę podatkową lub dochód nieprzekraczający 2% wartości przychodów. 

Podatek minimalny nie obejmie wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy głównie spółek i grup kapitałowych, jednak i w tym przypadku przewidziano określone wyłączenia. Chodzi m.in. o:

 • podatników rozpoczynających działalność (do 3 lat podatkowych od jej rozpoczęcia);
 • przedsiębiorstwa finansowe;
 • podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali o 30% mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku;
 • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • tzw. małych podatników (podatników, których roczne przychody nie przekraczają 2 miliony euro)

Zweryfikować należy również wyniki finansowe i ustalić m.in., czy udział dochodów podmiotu w jego przychodach (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych) wyniósł w danym roku mniej niż 2% albo czy podmiot poniósł stratę za dany rok podatkowy (inną niż z zysków kapitałowych).

Żeby określić, czy podlegamy podatkowi minimalnemu, najlepiej skonsultować się z profesjonalnym biurem księgowym. Jeżeli okaże się, że to zobowiązanie nas dotyczy, będziemy mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie właściwego wyliczenia i uiszczenia podatku.

Podstawa opodatkowania

Kiedy okaże się, że spółka powinna zostać objęta podatkiem minimalnym, trzeba będzie określić podstawę opodatkowania i wyliczyć wysokość podatku.

Istnieją dwie metody ustalenia podstawy opodatkowania. Jest to złożone zagadnienie, ale w dużym skrócie można powiedzieć, że uwzględnić przy tym trzeba m.in. procentową wartość przychodów spółki, ponoszonych kosztów i ich stosunku do zysku operacyjnego. Równocześnie podstawę można pomniejszych, stosując różnorodne odliczenia.

Zdaj się na profesjonalistów

Jak więc widać, kwestia podatku minimalnego to dość skomplikowana materia. Nietrudno w tej kwestii o pomyłkę albo o wybór opcji, która nie będzie najkorzystniejsza dla naszej spółki. Dlatego sprawy związane z rachunkowością i księgowością warto powierzyć GroupEuroService. Dzięki temu zyskamy gwarancję, że sprawy dotyczące naszych podatków będą realizowane przez profesjonalistów, zgodnie z przepisami i z korzyścią dla naszego biznesu.

Ulga na złe długi. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Ulga na złe długi. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Opóźnienia w płatnościach od kontrahentów to problem, z którym nieraz zmaga się wielu przedsiębiorców. Ta trudna sytuacja ma też jaśniejszą stronę, która pozwala nieco zniwelować negatywne konsekwencje związane z finansowymi zaległościami. Chodzi o ulgę na złe długi, czyli możliwość odzyskania podatku dochodowego i VAT.

Brak terminowej płatności za towar czy usługę może wynikać z kłopotów finansowych kontrahenta, chaotycznie prowadzonej przez niego księgowości, albo ze zwykłej niedbałości czy zapominalstwa. Zdarza się, że jest to celowe działanie, noszące znamiona wyłudzenia. Jednak bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, nie jesteśmy zupełnie bezradni. Częściowym wyjściem z kłopotów jest ulga na złe długi.

Co to jest ulga na złe długi

Mówiąc w skrócie, ulgą tą nazywamy możliwość skorygowania przez podmiot, który nie otrzymał płatności, podstawy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego i VAT.

Trzeba pamiętać, że jako przychód traktowane są kwoty należne, nawet w sytuacji, kiedy nie zostały wpłacone dla sprzedawcy czy usługodawcy. Dlatego przedsiębiorcy w momencie, gdy nie otrzymują należnych środków i tak są zobowiązani do uiszczenia podatków.

Ulga na złe długi daje możliwość odzyskania podatku dochodowego oraz VAT, które zostały wpłacone do Urzędu Skarbowego, a nie wpłynęły do płatnika od dłużnika. W takiej sytuacji prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi w zakresie jednego z tych podatków, jak też obu. To drugie rozwiązanie jest oczywiście korzystniejsze.

Kiedy i jak skorzystać z ulgi na złe długi?

Podstawa prawna została zawarta w ustawie o podatku od towaru i usług. Kwestię tę precyzuje art. 89a. W jego myśl, z ulgi można skorzystać, gdy w ciągu 90 dni od ustalonego terminu uregulowania płatności nie otrzymamy zapłaty. Tego rodzaju niezapłacone zobowiązanie należy wykazać w deklaracji dotyczącej podatku dochodowego lub JPK_V7M/JPK_V7K.

Brak płatności za towary i usługi wiąże się też z obowiązkami dla dłużnika. W takiej sytuacji spoczywa na nim konieczność skorygowania poniesionych kosztów i odliczonego VAT od nieuregulowanego zobowiązania. Innymi słowy, powinien zwiększyć swoje zobowiązania w podatku dochodowym oraz VAT.

Jeżeli jednak płatność zostanie dokonana w późniejszym terminie, dłużnik ma prawo ponownie wykazać wyższy koszt uzyskania przychodu i odliczyć podatek od towarów i usług. Z kolei ten przedsiębiorca, któremu zalegano z płatnością, musi zapłacić podatek dochodowy oraz VAT.

Ulga nie tylko w przypadku „vatowców”

Istnieje również możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku wierzytelności, która powstała nie tylko w rozliczeniach z przedsiębiorcą będącym podatnikiem VAT. Takie prawo przysługuje w sytuacji, gdy z płatnością zalega podatnik zwolniony z VAT albo indywidualny konsument. W tych przypadkach ścieżka do tego jest inna – dłuższa i trudniejsza – ale ostatecznie także można nieco zmniejszyć starty powstałe na skutek nie otrzymania płatności. Żeby tak się stało, wierzyciel musi najpierw podjąć kroki, aby:

 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
 • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
 • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Ulga na złe długi – ważna rola biur rachunkowych

Klienci, którzy korzystają z usług biur rachunkowych, powinni otrzymywać od nich wsparcie w zakresie skorzystania z ulgi na złe długi. Warto sprawdzić, czy nasze biuro pilnuje terminu należnych płatności. Jeśli należność nie wpływa w ciągu 90 dni od terminu wskazanego na fakturze VAT albo w umowie, obsługujące nas biuro powinno wystąpić do Urzędu Skarbowego z korektą, obniżającą podstawę opodatkowania.

GroupEuroService wszechstronnie dba o sprawy, które powierzają nam klienci. Jedną z profesjonalnie świadczonych przez nas usług jest pełna obsługa księgowa. Spośród szeregu zadań, które realizujemy jako biuro rachunkowe, jest m.in. bieżące monitorowanie terminów płatności. Jeżeli stwierdzamy opóźnienia, korygujemy podstawę opodatkowania. Warto z nami współpracować, bo oddając sprawy księgowe w nasze ręce klient ma swobodę działania i może skupić się na kluczowych obszarach swojego biznesu.

Bezpieczeństwo IT. Przekonaj się, dlaczego ważny jest audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Bezpieczeństwo IT. Przekonaj się, dlaczego ważny jest audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Dane informatyczne i poufne informacje mają kluczowe znaczenie w działalności wielu firm. Jednocześnie stają się coraz bardziej łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Nie może zatem dziwić, że rośnie znaczenie ich ochrony. Żeby robić to najefektywniej, należy zacząć od profesjonalnego audytu, a następnie wdrożyć stały monitoring.

Dysponowanie różnorodnymi danymi i praca na nich to filar działalności szeregu przedsiębiorstw. Kontakty, dane osobowe, numery kont bankowych, treści umów. To wszystko ma ogromną wartość, którą można łatwo stracić. Przyczyny mogą być różne – zaniedbania, niewiedza, roztargnienie czy pomyłki. Jednak przestrzegając pewnych zasad, da się przed tym skutecznie uchronić.

Co daje nam audyt danych

Poprzez audyt możemy wykryć słabe punkty systemu ochrony danych. Jeżeli je zidentyfikujemy, kolejny krokiem jest ich wyeliminowanie, a dzięki temu pozbywamy się ryzyka niekontrolowanego wycieku czy kradzieży danych. W sytuacji, kiedy wdrożymy stały monitoring ochrony danych, jesteśmy w stanie szybko i celnie zareagować, kiedy dochodzi do nieprzewidzianych albo niebezpiecznych incydentów. To wszystko z kolei przekłada się na wymierne korzyści finansowe, bo utrata danych rodzi poważne konsekwencje, które mogą niekorzystnie odbić się na naszym budżecie. Musimy również pamiętać o ryzyku poniesienia konsekwencji prawnych, bo jako przedsiębiorcy bierzemy odpowiedzialność za przetwarzane i przechowywane dane, które do nas trafiają.

Sprawdź, czy biuro rachunkowe dba o dane

Wielu przedsiębiorców korzysta z usług świadczonych przez biura rachunkowe. Zakres bywa różny, ale zwykle powierza im różnego rodzaju swoje dane oraz dane klientów i kontrahentów. Ich utrata albo wyciek może spowodować komplikacje w działalności i poważne straty finansowe. Dlatego decydując się na współpracę z biurem, należy zweryfikować, czy dane są tam bezpieczne. Powinniśmy sprawdzić, jak dochowywane są wszelkie procedury związane z ochroną danych, a także jakie zabezpieczenia stosuje biuro. Trzeba zweryfikować również m.in., kto ma dostęp do danych i na jakich zasadach jest do nich dopuszczany, czy przesyłanie odbywa się poprzez bezpieczną sieć VPN, czy na komputerach zainstalowane są i aktualizowane programy antywirusowe, a także czy używane są mocne i cyklicznie zmieniane hasła.

Audyt danych. Co proponujemy klientom

Jako GroupEuroService oferujemy audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy. Nasze działania prowadzimy w kilku etapach:

 • Monitorowanie stanu infrastruktury IT
  Korzystamy ze specjalnej platformy cyfrowej, która sprawdza podatność. Polega to na wykryciu wszelkich luk, które źródło mają w braku aktualizacji oprogramowania czy niedostatecznym nadzorze nad komputerami i stacjami roboczymi.
 • Określenie poziomu bezpieczeństwa
  Dokonujemy tego zgodnie z CIS Benchmarks. Standard CIS (Center for Internet Security) to zestaw zaleceń i wskazówek, którego stosowanie pozwala na optymalne wdrożenie zabezpieczeń oraz konfiguracji systemów i programów.
 • Analiza ryzyk bezpieczeństwa
  Ten etap prowadzony jest niezależnie od analizy cyfrowej. Sprawdza stan wdrożenia oraz stosowania procedur bezpieczeństwa, np. polityki ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, szacowania ryzyka.

W naszej ofercie mamy SOC (Security Operation Center), czyli całodobową usługę wykrywania i zapobiegania zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem IT. Jedna opcja to dzierżawa specjalnego, skonfigurowanego serwera do samodzielnego monitoringu bezpieczeństwa. Druga opcja to przejęcie przez zespół informatyczny GroupEuroService pełnego monitoringu bezpieczeństwa naszego klienta.

Po co stosować audyt danych

Ochrona danych osobowych czy poufnych informacji jest bardzo ważna. To wszystko, choć na pierwszy rzut oka niewidoczne, stanowi dużą wartość. Przedsiębiorcy umieją dobrze spożytkować dane i informacje w swoim biznesie, ale źle się stanie, kiedy wpadną w niepowołane ręce. Cyberprzestępcy są coraz bardziej pomysłowi. Nie brakuje sztuczek, którymi chcą nas podejść. Dlatego tak istotna jest eliminacja ryzyka utraty czy kradzieży danych. Odpowiedzialne i profesjonalne podejście buduje reputację firmy i zaufanie klientów, którzy zyskują pewność, że ich dane, a przez to ich biznes jest bezpieczny i w dobrych rękach.

Trzeba mieć także świadomość, że nawet najlepsze systemy, oprogramowania, aplikacje i cyfrowe rozwiązania nie pomogą, kiedy zawiedzie człowiek. Ludzki błąd czy niedopatrzenie może okazać się najsłabszym ogniwem. Stąd też wielką wagę ma szkolenie pracowników i osób odpowiedzialnych za dane, podnoszenie ich wiedzy, wyczulenie na nietypowe sytuacje czy wpajanie podejrzliwości w pozytywnym znaczeniu. Jako GroupEuroService pamiętamy o tych wszystkich elementach i profesjonalnie stosujemy je w naszych działaniach. Warto więc skorzystać z naszego doświadczenia i z naszej oferty. Dzięki temu można uniknąć wielu poważnych kłopotów i skupić się na głównej działalności, która przynosi największe profity.

Biała lista VAT. Ważna dla Ciebie i dla Twoich kontrahentów

Biała lista VAT. Ważna dla Ciebie i dla Twoich kontrahentów

Prowadząc interesy, powinniśmy regularnie sprawdzać, czy nasi kontrahenci znajdują się na liście VAT. Warto także weryfikować, czy sami się na niej znajdujemy. Pomijanie tych czynności może nas wpędzić w spore kłopoty, z których trudno się wyplątać.

Na początku warto wyjaśnić, czym w ogóle jest biała lista VAT i do czego służy.

Co to jest biała lista VAT?

Białą listą VAT nazywany jest wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Prowadzi go szef Krajowej Administracji Skarbowej, a wgląd do niego jest ogólnodostępny na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Dla każdego, kto prowadzi relacje biznesowe, wykaz jest bardzo przydatnym narzędziem. Pozwala łatwo i szybko sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT; dowiedzieć się, dlaczego np. odmówiono mu rejestracji, wykreślono go z rejestru lub ponownie wpisano; potwierdzić numer rachunku bankowego, na który powinno się uregulować płatność dla kontrahenta.

Dlaczego można zostać wykreślonym z rejestru podatników VAT?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, Urząd Skarbowy w określonych przypadkach ma prawo wykreślić podatnika z rejestru. Następuje to w sytuacji, gdy:

 • podatnik nie istnieje;
 • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem;
 • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe;
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej;
 • na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi;
 • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdzaj, czy jesteś w rejestrze. To bardzo ważne

Urząd Skarbowy może wykreślić podatnika, nie informując go o tym. Dlatego trzeba pamiętać, żeby regularnie sprawdzać nie tylko kontrahentów, ale też to, czy sami figurujemy w spisie. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, gdy przez przeoczenie nie odbierzemy korespondencji urzędowej albo nie odpowiemy na nią na czas. Wówczas służby skarbowe mogą nas wykreślić z listy. Jednym ze sposobów, żeby tego uniknąć, jest korzystanie z wirtualnego biura. Ta usługa daje nam gwarancję m.in. bieżącego odbierania korespondencji albo nawet przejęcia całej obsługi administracyjnej. Taką ofertę ma GroupEuroService.

Konsekwencje znalezienia się poza białą listą VAT

Jeżeli z jakiegoś powodu zostaniemy wykreśleni z rejestru podatników VAT, narażamy się na utratę wiarygodności wśród klientów i kontrahentów, albo nawet zerwanie współpracy czy niezrealizowanie biznesowego przedsięwzięcia.

Problematyczna jest także sytuacja, kiedy współpracujemy z podmiotem spoza wykazu. Przekazanie płatności kontrahentowi, którego nie ma na liście albo dokonanie tego na rachunek, który tam nie figuruje, również oznacza kłopoty. Wpłata kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek inny niż podany w wykazie uniemożliwi nam zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu pełnej lub części wpłaconej kwoty. Poza tym narażamy się na ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Jak uniknąć kłopotów z białą listą VAT?

Najprostsza recepta to sprawdzanie przy każdej transakcji, czy nasz partner figuruje w wykazie i czy zgadza się z nim numer rachunku bankowego, na który przelewamy płatność.

Musimy też pamiętać o sobie i weryfikować, czy jesteśmy w rejestrze i czy znajdujące się tam nasze dane są pełne i aktualne. Trzeba mieć też na względzie, że wykreślonym można zostać w wielu sytuacjach, a służby skarbowe nie muszą nas o tym poinformować. Podstawą mogą być nie tylko uchybienia formalne czy poważne nieprawidłowości, ale także drobne przeoczenia, jak pominięcie korespondencji. Dlatego powinniśmy uczulić księgowość na tę kwestię i polecić, aby na bieżąco sprawdzała listę VAT. Możemy również zlecić obsługę w zakresie księgowości i rachunkowości GroupEuroService, co daje nam pewność, że również w kwestii rejestru podatników VAT wszystko w naszym biznesie będzie w porządku.

Czym jest wirtualne biuro i dla kogo może być przydatne

Czym jest wirtualne biuro i dla kogo może być przydatne?

Korzystanie z wirtualnego biura to dla każdej firmy znaczna redukcja kosztów, na które składa się wynajem lokalu, wyposażenie oraz zatrudnienie pracowników do obsługi biura.

Każdy rentowny biznes jest nastawiony na maksymalizację zysku i gospodarowanie finansami tak, aby nie tracić nic na obsłudze klientów i zapewniać im ustalone wartości. Optymalizacja kosztów jest zatem kluczowa. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na rejestrację i siedzibę firmy, zakup urządzeń oraz prowadzenie sekretariatu to spory nakład finansowy, który nie zawsze jest potrzebny.

Skutecznym sposobem na redukcję kosztów związanych z prowadzeniem firmowego biura jest korzystanie z wirtualnego biura.

CZYM JEST WIRTUALNE BIURO?

Wirtualne biuro to po prostu outsourcing określonych zadań, które są realizowane przez inne specjalizujące się w tym firmy.

Wiele przedsiębiorstw (w tym również korporacje) widzi korzyści wynikające z outsourcingu różnych procesów biznesowych i chętnie z nich korzysta. Outsourcing wybranych procesów biznesowych jest tańszy i nierzadko daje większą jakość, niż możliwa byłaby do zapewnienia w danej organizacji. Z tego względu, outsourcing obsługi biura swojej firmy, jeśli nie jest to kluczowy proces w prowadzonej działalności, jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki temu przedsiębiorcy i zatrudnienie przez nich pracownicy mogą skupić się na istotnych sprawach, zostawiając obsługę administracyjno-biurową specjalistom, takim jak w zespole GroupEuroService.

Wirtualne biuro to realny adres do rejestracji firmy, realny adres biura, a nawet realny szyld z logo firmy. To konkretne miejsce, w którym można spotka się z klientem lub przeprowadzić zebranie zarządu. Wirtualne biuro, które oferujemy u nas znajduje się w nowoczesnym biurowcu, w samym sercu Warszawy.

DLA KOGO WIRTUALNE BIURO?

Z usług wirtualnego biura najczęściej korzystają przedsiębiorcy z sektora MŚP, o różnorodnym profilu działalności i formie prawnej. Właściciele mikro firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, często nie chcą lub nawet nie mogą oficjalnie prowadzić działalności np. w miejscu zamieszkania właściciela lub wspólnika. Dlatego, aby uniknąć wysokich kosztów organizacji własnej siedziby i problemów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem firmy w domu, decydują się one na biuro wirtualne lub inaczej zwane e-biuro.

Jest wiele typów firm, które bardzo dobrze funkcjonują w oparciu o usługi wirtualnego biura – firmy IT z modelem pracy zdalnej, podmioty e-commerce, agencje interaktywne itp. Jeśli profil działalności nie zakłada konieczności wykonywania konkretnych czynności w przez grupę osób w konkretnym miejscu, korzystanie z wirtualnego biura jest zalecane.

ILE MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ?

Bardzo dużo. Niewydane środki można przeznaczyć na wiele innych spraw, o których każdy przedsiębiorca doskonale wie, a co z pewnością wpłynie korzystanie na rozwój firmy.

CZY TO JEST BEZPIECZNE?

Tak. Wirtualne biuro prowadzone przez zespół GroupEuroService jest bezpieczne. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich dokumentów, które odbieramy i przechowujemy. Dbamy o nie i o utrzymanie porządku w dokumentach. U nas nic nie zginie i jest zawsze pod ręką. Do tego jesteśmy dyskretni i rzetelni. Informacje, które firma otrzymuje w np. w oficjalnej korespondencji, u nas są bezpiecznie i bezzwłocznie przekazywane przez naszych pracowników do wiadomości adresata – osoby wskazanej do kontaktów z ramienia Państwa firmy.

Adres do rejestracji firmy - domowy czy wynajęty?

Adres do rejestracji firmy – domowy czy wynajęty?

Zarejestrowanie firmy – zarówno jednoosobowej działalności  gospodarczej, czy spółki z o.o., spółki akcyjnej i innej, wymaga prawa do adresu, pod którym można zarejestrować działalność. Wiele osób wykorzystuje do rejestracji własny adres zamieszkania (często będąc nieświadomym wad takiego rozwiązania), jednak nie dla każdego i nie w każdej sytuacji jest to optymalne.

Adres dla firmy – domowy, czy wynajęty

Zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem, w którym się mieszka przywołuje kilka istotnych kwestii:

 • Użycie adresu do rejestracji firmy jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lokalu.
 • W przypadku, gdy działalność ma być prowadzona w innym mieście skorzystanie z usług wirtualnego biura zapewnia szereg korzyści i pozwala unikną kosztów związanych z wynajęciem i utrzymaniem osobnego biura.
 • Jeśli przedsiębiorca jest freelancerem, pracuje w domu i nie chce ujawniać swoich prywatnych danych i adresu zamieszkania swojej rodziny, możliwość użycia dedykowanego adresu dla firmy jest bezcenna.
 • W przypadku gry prowadzona działalność ma być zarejestrowana w formie osoby prawnej, tj. spółka kapitałowa typu z o.o., wówczas istnieje ryzyko, że Urząd Skarbowy posądzi spółkę o osiągnięcie przychodu poprzez darmowy lokal i zażąda odprowadzenia podatku (również zaległego).
 • Firmy nie warto rejestrować pod adresem zamieszkania (prywatnym), gdy zależy nam na dobrym wizerunku i osobistym kontakcie z klientem. W biurze wirtualnym GroupEuroService każdy ma do dyspozycji salę do spotkań biznesowych.

Wirtualne biuro w Warszawie

Miesięczny koszt wirtualnego biura to zaledwie sto kilkadziesiąt złotych. W tej cenie jest adres umożliwiający rejestrację firmy (działalności) oraz odbioru korespondencji. GroupEuroService oferuje wiele  dodatkowych usług, tj. obsługę sekretariatu, zarządzanie pocztą firmową, telefoniczną obsługę klienta oraz korzystanie z sal spotkań biznesowych i urządzeń biurowych.

Nasze biuro wirtualne oferuje klientom profesjonalne doradztwo w zakresie spraw administracyjno-biurowych oraz usługi księgowe (pełna i uproszczona księgowość), a nawet obsługę rozliczeń z pracownikami.