Audyt i monitoring ochrony danych
informatycznych firmy

Rzetelne spełnienie procesów operacyjnych

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

W dobie rosnącej cyfryzacji i wzrostu znaczenia danych elektronicznych, ochrona danych osobowych i poufnych informacji stała się jednym z kluczowych aspektów w zarządzaniu informacją. Audyt ochrony danych jest nieodzownym narzędziem w ocenie i monitorowaniu skuteczności mechanizmów bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami o ochronie danych. W niniejszym artykule przyjrzymy się roli audytu ochrony danych, jego celom, procedurom oraz korzyściom wynikającym z regularnego przeprowadzania takiej kontroli.
Rola audytu ochrony danych: Audyt ochrony danych jest niezależnym i systematycznym procesem oceny polityk, procedur, technologii oraz praktyk związanych z zarządzaniem i ochroną danych. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie słabych punktów, ryzyk oraz niezgodności z regulacjami i standardami dotyczącymi ochrony danych. Audytorzy analizują zasady ochrony danych, zabezpieczenia sieci, kontrole dostępu, procedury zarządzania danymi oraz przestrzeganie polityk wewnętrznych i zewnętrznych.

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Audyt w praktyce

Jednym z elementów przeprowadzenia audytu jest monitorowanie stanu infrastruktury IT. W tym celu wykorzystujemy dedykowaną platformę. Platforma pomocna jest w analizie tz podatności. Podatności to wszelkiego rodzaju luki wynikające z brak aktualnego oprogramowania. Podstawowym zadaniem zespołów IT jest stale aktualizowanie systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerach czy też stacjach roboczych. Pierwszy element to audytu to odpowiedzenie na kwestię jak w Twojej organizacji przeprowadzanych jest nadzór na komputerami .

Następnym elementem określamy poziom bezpieczeństwa w kontekście zgodność z CIS Benchmarki z Center for Internet Security (CIS)( to zestaw uznanych na całym świecie i opartych na konsensusie najlepszych praktyk, które pomagają praktykom ds. cyberbezpieczeństwa wdrażania skutecznych zasad )

Analiza ryzyk bezpieczeństwa, zgodność z procedurami. Na tym etapie sprawdzamy, czy jednostce są wdrożone procedur bezpieczeństwa jak np. polityka ochrony danych osobowych, polityka bezpieczeństwa czy też dokumenty mówiące o analizie szacowania ryzykiem w organizacji. Ten etap przebiega całkowicie niezależnie od analizy cyfrowej, na tym etapie skupiamy się stwierdzeniu jaki jest poziom świadomości cybernetyczne w danej organizacji.

demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Zadbamy o Twój sukces

SOC, czyli Security Operation Center to usługa wykrywania i zapobiegania zdarzeniom związanych z bezpieczeństwem IT. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez specjalistów IT .
W naszej ofercie znajdziecie dwie usługi.

  • Jedna to dzierżawa serwera, w której to dostajecie od nas specjalnie przygotowany serwer za pomocą którego możecie samodzielnie monitorować stan bezpieczeństwa Waszej firmy.
  • Drugie rozwiązanie to usługa, w której to my przejmujemy rolę monitorowania bezpieczeństwa jednostki.

Więcej szczegółów przy bezpośrednim kontakcie z nami!!

Gotowy na współprace?
Teraz Twój ruch