Audyt i monitoring ochrony danych
informatycznych firmy

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Szybki rozwój cyfryzacji oraz wzrost znaczenia danych elektronicznych wyznacza kluczowe aspekty w zarządzaniu informacją, tj. odpowiednia ochrona danych osobowych, czy poufność informacji. Audyt ochrony danych stał się nieodzownym narzędziem w ocenie i monitorowaniu skuteczności mechanizmów bezpieczeństwa oraz ich zgodności z przepisami o ochronie danych. Jest to niezależny i systematyczny proces oceny polityki, procedur, technologii oraz praktyk związanych z zarządzaniem i ochroną danych. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie słabych punktów, ryzyka oraz niezgodności z regulacjami i standardami dotyczącymi ochrony danych. Audytorzy analizują zasady ochrony danych, zabezpieczenia sieci, kontrolę dostępu, procedury zarządzania danymi oraz przestrzeganie polityk wewnętrznych i zewnętrznych.

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Audyt i monitoring w praktyce

Jednym z elementów przeprowadzenia audytu jest monitorowanie stanu infrastruktury IT. W tym celu wykorzystujemy dedykowaną platformę, która umożliwia analizę tzw. podatności. Podatność to wszelkiego rodzaju luki wynikające z braku aktualnego oprogramowania. W tym kontekście podstawowym zadaniem zespołów IT jest stałe aktualizowanie systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerach czy też stacjach roboczych, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko wystąpienia podatności.

Aby sprawnie przeprowadzić audyt, należy najpierw określić kwestię, jak w danej organizacji przebiega nadzór nad infrastrukturą IT.

Następnym elementem jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa w kontekście zgodności z CIS (Center for Internet Security). Tzw. CIS Benchmarks są uznanym światowym standardem i najlepszymi praktykami w zakresie zabezpieczania systemów IT i ochrony danych przed atakami. Pomagają praktykom ds. cyberbezpieczeństwa we wdrażaniu skutecznych zasad i procedur ochrony.

Analiza ryzyka bezpieczeństwa, zgodność z procedurami – ten etap obejmuje sprawdzenie, czy w jednostce wdrożone są procedury bezpieczeństwa, takie jak np. polityka ochrony danych osobowych, polityka bezpieczeństwa. Jak również czy firma ma dokumenty zawierające wytyczne do analizy i szacowania ryzyka w organizacji. Omawiany etap przeprowadzany jest całkowicie niezależnie od analizy cyfrowej. Jego nadrzędnym celem jest określenie poziomu świadomości cybernetycznej wśród pracowników danej organizacji.

demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Audyt i monitoring ochrony danych informatycznych firmy

Nasza oferta

SOC (Security Operations Center) czyli „Centra Bezpieczeństwa Informacji”. Nasza usługa ma na celu wykrywanie, analizowanie i szybkie reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. Przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zespół specjalistów IT dba o bezpieczeństwo naszych Klientów.

W celu dopasowana oferty do indywidualnych potrzeb firmy oferujemy dwie usługi:

  • Dzierżawa serwera, która polega na udostępnieniu Klientowi specjalnie przygotowanego urządzenia, umożliwiającego samodzielne monitorowanie stanu bezpieczeństwa firmy
  • Usługa wsparcia, w której zespół naszych specjalistów IT odpowiada za ciągłe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa Klienta

Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach naszej oferty.

Gotowy na współpracę?
Teraz Twój ruch