Rzetelna obsługa kadrowo-płacowa

Uporządkowane i prawidłowe rozliczenia z pracownikami

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników

Zapewniamy standardową obsługę kadrowo-płacową, którą można rozszerzyć
o funkcje nadzorcze, tj. dyrektora finansowego odpowiedzialnego za rozliczenia kadrowo-płacowe.

Obsługa rozliczeń z pracownikami jest realizowana przez zespół certyfikowanych księgowych oraz specjalistów ds. kadr i płac w naszej spółce GroupEuroService FK.

outsourcing-kadry-place

Uporządkowane i prawidłowe rozliczenia z pracownikami

Oferta naszego biura rachunkowego w Warszawie

Obsługa płac

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników zgodnie z przepisami Prawa Pracy
 • Prowadzenie indywidualnej ewidencji czasu pracy
 • Sporządzenie list wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich
 • Sporządzania list wynagrodzeń członków rady nadzorczej/zarządu
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników
 • kontaktów z US  i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-8/11; PIT-40)
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • doradztwo w sprawach pracowniczych

Obsługa kadr

 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników
 • Rejestracji i wyrejestrowywaniu pracowników w ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych)
 • Rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Organizacja szkoleń BHP

Obsługa
płac

 • Reprezentowanie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS
 • Audyt dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Odbiór dokumentów od klienta

Obsługa rozliczeń pracowniczych realizowana jest przez zespół specjalistów
w naszej spółce GroupEuroService FK

demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Biuro rachunkowe Warszawa

Zadbamy o Twój sukces

 • Uporządkowana i prawidłowa dokumentacja kadrowo-płacowa z pracownikami i kontrahentami
 • Wysokiej jakości outsourcing obsługi kadrowo-płacowej
 • Procedury kontrolne gwarantujące prawidłowość naszych usług
 • Pełna obsługa księgowa w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Profesjonalna obsługa
 • Dyskrecja i zaufanie
Gotowy na współpracę?
Teraz Twój ruch