Od stycznia 2024 r. zaczął obowiązywać podatek minimalny. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Od stycznia 2024 r. zaczął obowiązywać podatek minimalny. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawne czy regulacje podatkowe, istotne m.in. z punktu widzenia zarządów spółek prawa handlowego. Jedną ze zmian jest podatek minimalny. Kto mu podlega? Jak go obliczyć? Warto dobrze przygotować się na nowe obowiązki, bo ich zaniedbanie może mieć przykre konsekwencje, spowodować kłopoty i niekorzystnie odbić się na biznesowej aktywności.

Ściśle rzecz ujmując, podatek minimalny sam w sobie nie jest nowością. Wprowadzony został w tzw. Polskim Ładzie, jednak jego stosowanie w latach 2022 i 2023 było zawieszone. W 2024 r. w pełni wszedł w życie.

Co to jest podatek minimalny i kto mu podlega?

Zgodnie z przepisami, podatek minimalny obejmować będzie podatników, którzy w danym roku wykażą stratę podatkową lub dochód nieprzekraczający 2% wartości przychodów. 

Podatek minimalny nie obejmie wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy głównie spółek i grup kapitałowych, jednak i w tym przypadku przewidziano określone wyłączenia. Chodzi m.in. o:

  • podatników rozpoczynających działalność (do 3 lat podatkowych od jej rozpoczęcia);
  • przedsiębiorstwa finansowe;
  • podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali o 30% mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku;
  • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym,
  • tzw. małych podatników (podatników, których roczne przychody nie przekraczają 2 miliony euro)

Zweryfikować należy również wyniki finansowe i ustalić m.in., czy udział dochodów podmiotu w jego przychodach (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych) wyniósł w danym roku mniej niż 2% albo czy podmiot poniósł stratę za dany rok podatkowy (inną niż z zysków kapitałowych).

Żeby określić, czy podlegamy podatkowi minimalnemu, najlepiej skonsultować się z profesjonalnym biurem księgowym. Jeżeli okaże się, że to zobowiązanie nas dotyczy, będziemy mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie właściwego wyliczenia i uiszczenia podatku.

Podstawa opodatkowania

Kiedy okaże się, że spółka powinna zostać objęta podatkiem minimalnym, trzeba będzie określić podstawę opodatkowania i wyliczyć wysokość podatku.

Istnieją dwie metody ustalenia podstawy opodatkowania. Jest to złożone zagadnienie, ale w dużym skrócie można powiedzieć, że uwzględnić przy tym trzeba m.in. procentową wartość przychodów spółki, ponoszonych kosztów i ich stosunku do zysku operacyjnego. Równocześnie podstawę można pomniejszych, stosując różnorodne odliczenia.

Zdaj się na profesjonalistów

Jak więc widać, kwestia podatku minimalnego to dość skomplikowana materia. Nietrudno w tej kwestii o pomyłkę albo o wybór opcji, która nie będzie najkorzystniejsza dla naszej spółki. Dlatego sprawy związane z rachunkowością i księgowością warto powierzyć GroupEuroService. Dzięki temu zyskamy gwarancję, że sprawy dotyczące naszych podatków będą realizowane przez profesjonalistów, zgodnie z przepisami i z korzyścią dla naszego biznesu.

Comments are closed.