Biała lista VAT. Ważna dla Ciebie i dla Twoich kontrahentów

Biała lista VAT. Ważna dla Ciebie i dla Twoich kontrahentów

Prowadząc interesy, powinniśmy regularnie sprawdzać, czy nasi kontrahenci znajdują się na liście VAT. Warto także weryfikować, czy sami się na niej znajdujemy. Pomijanie tych czynności może nas wpędzić w spore kłopoty, z których trudno się wyplątać.

Na początku warto wyjaśnić, czym w ogóle jest biała lista VAT i do czego służy.

Co to jest biała lista VAT?

Białą listą VAT nazywany jest wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Prowadzi go szef Krajowej Administracji Skarbowej, a wgląd do niego jest ogólnodostępny na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Dla każdego, kto prowadzi relacje biznesowe, wykaz jest bardzo przydatnym narzędziem. Pozwala łatwo i szybko sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT; dowiedzieć się, dlaczego np. odmówiono mu rejestracji, wykreślono go z rejestru lub ponownie wpisano; potwierdzić numer rachunku bankowego, na który powinno się uregulować płatność dla kontrahenta.

Dlaczego można zostać wykreślonym z rejestru podatników VAT?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, Urząd Skarbowy w określonych przypadkach ma prawo wykreślić podatnika z rejestru. Następuje to w sytuacji, gdy:

  • podatnik nie istnieje;
  • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem;
  • dane podatnika wskazane w zgłoszeniu się nieprawdziwe;
  • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej;
  • na podstawie posiadanych informacji o podatniku istnieje przypuszczenie, że może on prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi;
  • wobec podatnika sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdzaj, czy jesteś w rejestrze. To bardzo ważne

Urząd Skarbowy może wykreślić podatnika, nie informując go o tym. Dlatego trzeba pamiętać, żeby regularnie sprawdzać nie tylko kontrahentów, ale też to, czy sami figurujemy w spisie. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, gdy przez przeoczenie nie odbierzemy korespondencji urzędowej albo nie odpowiemy na nią na czas. Wówczas służby skarbowe mogą nas wykreślić z listy. Jednym ze sposobów, żeby tego uniknąć, jest korzystanie z wirtualnego biura. Ta usługa daje nam gwarancję m.in. bieżącego odbierania korespondencji albo nawet przejęcia całej obsługi administracyjnej. Taką ofertę ma GroupEuroService.

Konsekwencje znalezienia się poza białą listą VAT

Jeżeli z jakiegoś powodu zostaniemy wykreśleni z rejestru podatników VAT, narażamy się na utratę wiarygodności wśród klientów i kontrahentów, albo nawet zerwanie współpracy czy niezrealizowanie biznesowego przedsięwzięcia.

Problematyczna jest także sytuacja, kiedy współpracujemy z podmiotem spoza wykazu. Przekazanie płatności kontrahentowi, którego nie ma na liście albo dokonanie tego na rachunek, który tam nie figuruje, również oznacza kłopoty. Wpłata kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek inny niż podany w wykazie uniemożliwi nam zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu pełnej lub części wpłaconej kwoty. Poza tym narażamy się na ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Jak uniknąć kłopotów z białą listą VAT?

Najprostsza recepta to sprawdzanie przy każdej transakcji, czy nasz partner figuruje w wykazie i czy zgadza się z nim numer rachunku bankowego, na który przelewamy płatność.

Musimy też pamiętać o sobie i weryfikować, czy jesteśmy w rejestrze i czy znajdujące się tam nasze dane są pełne i aktualne. Trzeba mieć też na względzie, że wykreślonym można zostać w wielu sytuacjach, a służby skarbowe nie muszą nas o tym poinformować. Podstawą mogą być nie tylko uchybienia formalne czy poważne nieprawidłowości, ale także drobne przeoczenia, jak pominięcie korespondencji. Dlatego powinniśmy uczulić księgowość na tę kwestię i polecić, aby na bieżąco sprawdzała listę VAT. Możemy również zlecić obsługę w zakresie księgowości i rachunkowości GroupEuroService, co daje nam pewność, że również w kwestii rejestru podatników VAT wszystko w naszym biznesie będzie w porządku.

Comments are closed.