Audyt podatkowy

Rzetelne spełnienie rozliczeń i dokumentacji kadrowo-płacowej

Audyt kadr i płac

Realizujemy audyt kadrowo-płacowy, którego celem jest weryfikacja prawidłowości rozliczeń z pracownikami oraz eliminacja nieprawidłowości związanych z rozliczeniami wobec jednostek budżetowych.
Audyt umożliwia jednocześnie zoptymalizowanie polityki zatrudnienia, a co za tym idzie, pozwala uwolnić środki finansowe i przeznaczyć je na inne cele. Bezsporną zaletą takiego przeglądu jest usystematyzowanie spraw kadrowo-płacowych, co często pozwala uniknąć sporów na linii pracodawca - pracownik.

Audyt kadrowo-płacowy

Obsługa procesów w firmie

Audyt kadr i płac

Audyt kadrowo-płacowy może dotyczyć całości spraw lub wybiórczych procesów:

 • przegląd zawieranych umów z pracownikami
 • przegląd prawidłowości naliczeń wynagrodzeń i innych dodatków (rozliczenie delegacji)
 • weryfikacja ewidencji kadrowej pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy
 • prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • prawidłowość sporządzenia deklaracji do ZUS i US

W ramach audytu sporządzany jest raport, w którym wskazywane są:

 • ryzyka, które niosą za sobą nieprawidłowości
 • nasze rekomendacje,  które są skierowane na ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z nieprawidłowościami.

Współpraca z zespołem posiadającym wieloletnie doświadczenie jest nieoceniona przy optymalizacji polityki kadrowej firmy. We współpracy zapewniamy pełną dyskrecję.

Zgłoś się do nas zanim będzie za późno.

demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Audyt podatkowy Warszawa

Zadbamy o Twój sukces

 • Rzetelna i obiektywna ocena stanu faktycznego
 • Wytyczne korygujące nieprawidłowości
 • Wszystko co potrzebne - w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Dyskrecja i wygoda
Gotowy na współprace?
Teraz Twój ruch