Ulga na złe długi. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Ulga na złe długi. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Opóźnienia w płatnościach od kontrahentów to problem, z którym nieraz zmaga się wielu przedsiębiorców. Ta trudna sytuacja ma też jaśniejszą stronę, która pozwala nieco zniwelować negatywne konsekwencje związane z finansowymi zaległościami. Chodzi o ulgę na złe długi, czyli możliwość odzyskania podatku dochodowego i VAT.

Brak terminowej płatności za towar czy usługę może wynikać z kłopotów finansowych kontrahenta, chaotycznie prowadzonej przez niego księgowości, albo ze zwykłej niedbałości czy zapominalstwa. Zdarza się, że jest to celowe działanie, noszące znamiona wyłudzenia. Jednak bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, nie jesteśmy zupełnie bezradni. Częściowym wyjściem z kłopotów jest ulga na złe długi.

Co to jest ulga na złe długi

Mówiąc w skrócie, ulgą tą nazywamy możliwość skorygowania przez podmiot, który nie otrzymał płatności, podstawy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego i VAT.

Trzeba pamiętać, że jako przychód traktowane są kwoty należne, nawet w sytuacji, kiedy nie zostały wpłacone dla sprzedawcy czy usługodawcy. Dlatego przedsiębiorcy w momencie, gdy nie otrzymują należnych środków i tak są zobowiązani do uiszczenia podatków.

Ulga na złe długi daje możliwość odzyskania podatku dochodowego oraz VAT, które zostały wpłacone do Urzędu Skarbowego, a nie wpłynęły do płatnika od dłużnika. W takiej sytuacji prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi w zakresie jednego z tych podatków, jak też obu. To drugie rozwiązanie jest oczywiście korzystniejsze.

Kiedy i jak skorzystać z ulgi na złe długi?

Podstawa prawna została zawarta w ustawie o podatku od towaru i usług. Kwestię tę precyzuje art. 89a. W jego myśl, z ulgi można skorzystać, gdy w ciągu 90 dni od ustalonego terminu uregulowania płatności nie otrzymamy zapłaty. Tego rodzaju niezapłacone zobowiązanie należy wykazać w deklaracji dotyczącej podatku dochodowego lub JPK_V7M/JPK_V7K.

Brak płatności za towary i usługi wiąże się też z obowiązkami dla dłużnika. W takiej sytuacji spoczywa na nim konieczność skorygowania poniesionych kosztów i odliczonego VAT od nieuregulowanego zobowiązania. Innymi słowy, powinien zwiększyć swoje zobowiązania w podatku dochodowym oraz VAT.

Jeżeli jednak płatność zostanie dokonana w późniejszym terminie, dłużnik ma prawo ponownie wykazać wyższy koszt uzyskania przychodu i odliczyć podatek od towarów i usług. Z kolei ten przedsiębiorca, któremu zalegano z płatnością, musi zapłacić podatek dochodowy oraz VAT.

Ulga nie tylko w przypadku „vatowców”

Istnieje również możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku wierzytelności, która powstała nie tylko w rozliczeniach z przedsiębiorcą będącym podatnikiem VAT. Takie prawo przysługuje w sytuacji, gdy z płatnością zalega podatnik zwolniony z VAT albo indywidualny konsument. W tych przypadkach ścieżka do tego jest inna – dłuższa i trudniejsza – ale ostatecznie także można nieco zmniejszyć starty powstałe na skutek nie otrzymania płatności. Żeby tak się stało, wierzyciel musi najpierw podjąć kroki, aby:

  • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
  • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
  • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Ulga na złe długi – ważna rola biur rachunkowych

Klienci, którzy korzystają z usług biur rachunkowych, powinni otrzymywać od nich wsparcie w zakresie skorzystania z ulgi na złe długi. Warto sprawdzić, czy nasze biuro pilnuje terminu należnych płatności. Jeśli należność nie wpływa w ciągu 90 dni od terminu wskazanego na fakturze VAT albo w umowie, obsługujące nas biuro powinno wystąpić do Urzędu Skarbowego z korektą, obniżającą podstawę opodatkowania.

GroupEuroService wszechstronnie dba o sprawy, które powierzają nam klienci. Jedną z profesjonalnie świadczonych przez nas usług jest pełna obsługa księgowa. Spośród szeregu zadań, które realizujemy jako biuro rachunkowe, jest m.in. bieżące monitorowanie terminów płatności. Jeżeli stwierdzamy opóźnienia, korygujemy podstawę opodatkowania. Warto z nami współpracować, bo oddając sprawy księgowe w nasze ręce klient ma swobodę działania i może skupić się na kluczowych obszarach swojego biznesu.

Comments are closed.