Uproszczone połączenie spółek. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej opcji

Uproszczone połączenie spółek. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej opcji

Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki daje przedsiębiorcy różnorodne możliwości. Jedną z wielu opcji, która pozwala na rozwinięcie biznesu albo wejście w nowe obszary rynku, jest połączenie spółek. Taki rodzaj reorganizacji może mieć jednak kilka wariantów, a dobranie odpowiedniego będzie rzutować na to, co później może stać się z nowym podmiotem. Dlatego do tego ruchu należy się dobrze przygotować, poprzedzić go szczegółową analizą, a w przypadku wątpliwości po prostu zwrócić się po specjalistyczne wsparcie.

Działając w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, warto korzystać z możliwości, jakie dają te regulacje prawne. Jedną z nich jest połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Co to jest połączenie uproszczone bez podwyższenia kapitału zakładowego?

Połączenie uproszczone w takim trybie może zostać przeprowadzone wówczas, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach. Można dokonać go również wtedy, kiedy wspólnicy łączących się podmiotów są w posiadaniu udziałów albo akcji w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.

Połączenie uproszczone to rozwiązanie znane i praktykowane od dawna, jednak w powyższym wariancie weszło w życie 15 września 2023 r., wraz z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie według tego schematu może mieć miejsce m.in. gdy:

  • dotyczy dwóch spółek-sióstr, będących w pełni kontrolowanych przez spółkę-matkę;
  • łączy się spółka-córka ze spółką-wnuczką, a spółka-matka ma dwie spółki-córki, w których posiada po 100 proc. udziałów;
  • łączące się spółki są kontrolowane przez większą grupę udziałowców, ale poziom zaangażowania w łączących się spółkach jest tożsamy. Wtedy proces łączenia bez emisji akcji nie przełoży się na stopień kontroli i poziom aktywów posiadanych przez wspólników.

Co daje połączenie uproszczone spółek?

Połączenie uproszczone bez podwyższania kapitału zakładowego to opcja ciekawa i warta rozważenia. Jest bez wątpienia atrakcyjne dla grup kapitałowych, które dążą do konsolidacji swojej struktury. Dlaczego? Bo to droga do uproszczenia oraz uporządkowania złożonych oraz rozbudowanych struktur grupy.

Jak przygotować się do uproszczonego połączenia spółek?

Połączenie musi być ruchem przemyślanym, potrzebnym i przynoszącym perspektywę biznesowych korzyści. Dlatego należy to wnikliwie przeanalizować i dobrze się przygotować. Oprócz opracowania całej koncepcji, należy zebrać i przygotować odpowiednie dane finansowe. Konieczne jest również sporządzenie podstawowego dokumentu, czyli planu połączenia, jego publikacji, a także zawiadomienie wspólników łączących się spółek o podjętych zamiarach. Finiszem tego kilkuetapowego procesu jest dokonanie właściwego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Procedura uproszczona bez podwyższenia kapitału zakładowego nie wymaga zmiany umowy spółki przejmującej.

Chcesz się połączyć? Pomożemy!

Połączenie uproszczone, jeśli jest dobrze zaplanowane i przeprowadzone, może i powinno przełożyć się na profity dla dokonujących go podmiotów. Trzeba jednak pamiętać, że to zadanie wymaga odpowiedniego przygotowania i właściwego wykonania koniecznych czynności. Tego zadania można podjąć się samodzielnie, korzystając z własnych zasobów. Można również zrobić to przy wsparciu profesjonalistów, którzy specjalizują się w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Group Euro Service to doświadczony zespół, który świadczy szeroki wachlarz usług wspierających przedsiębiorców. Pomagamy m.in. w zakresie rachunkowości, podatków, administracji czy kwestii płacowo-kadrowych. Zajmujemy się również rejestracją czy przekształcaniem podmiotów. Doradzamy w sprawach wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzonej działalności, przeprowadzamy analizy finansowe i podatkowe. Dzięki temu skutecznie pomagamy podjąć właściwe kroki, które z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych pozwolą wejść na drogę rozwoju. Współpracując z nami, nasi klienci zyskują pomoc w licznych obszarach, a sami mogą skupić się na kluczowych sferach swojej firmy.

Comments are closed.