Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT to elektroniczna, bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru oraz zostali przywróceni jako pod ...

Stawki VAT od 1 lipca 2020

Stawki VAT od 1 lipca 2020

Najważniejsze zmiany w matrycy VAT Nowa matryca stawek VAT zmienia sposób identyfikacji towarów i usług dla potrzeb VAT. Powoli następuje odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Wymaga się zatem od przeds ...

Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur

Do ustawy o podatku VAT wprowadzony został nowy rozdział, który reguluje funkcjonowanie Centralnego Rejestru Faktur – wynika z przygotowanego w Ministerstwie Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają wej ...