Zakładanie spółek Warszawa

Wirtualny adres

Zakładanie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce i zagranicą

Realizujemy kompleksowo proces założenia spółki w różnej formie prawnej, jak również oddziałów i przedstawicielstw zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Doradzamy w wyborze optymalnej formy prawnej przyszłego biznesu.
Nasza wiedza wsparta długoletnim doświadczeniem pozwala znaleźć rozwiązanie do indywidualnych potrzeb.
Uwzględniamy szereg aspektów, w szczególności specyfikę przyszłego biznesu, aspekty prawne oraz obciążenia podatkowe wynikające z prawa polskiego i międzynarodowego.

zakladanie-spolek-warszawa-poland

Zakładanie spółek Warszawa

Usługowe zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw

 • identyfikacja potrzeb i doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej
 • opracowanie umowy i statutów spółki oraz innych potrzebnych dokumentów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem tworzonej jednostki
 • przygotowanie dokumentów do utworzenia spółki, oddziału lub przedstawicielstwa
 • przygotowanie pełnomicnictw (jeśli wymagane)
 • rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz innych rejestrach i urzędach (ZUS, Urząd Statystyczny, Izby gospodarcze i in.)
 • wsparcie w czynnościach związanych z przygotowaniem jednostki od strony formalno-prawnej do rozpoczęcia działalności, w szczególności w zakresie pozyskania niezbędnych koncesji, pozwoleń i licencji
 • szkolenie dla klienta z zakresu prawa oraz praktyk i zasad przyjętych do funkcjonowania utworzonej jednostki

Wspieramy młodych przedsiębiorców - stawiających pierwsze kroki w działalności gospodarczej - jak również doświadczonych, którzy tworzą nowe podmioty.

Pomagamy wprowadzić na polski rynek podmioty zagraniczne, jak również towarzyszymy ekspansji polskich podmiotów na rynki zagraniczne. Nasz eusługi międzynarodowe w zakresie tworzenie podmiotów gospodarczych w innych krajach realizujemy we współpracy z naszym partnerem Grant Thornton.

Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej i spółek osobowych

 • przygotowanie wniosku w CEIDG
 • opracowanie umów dla spółek cywilnych
 • rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG
 • rejestracja w GUS (Regon), ZUS, US (NIP, VAT, VAT-UE)
 • pomoc w administracyjnej organizacji nowej firmy

Kompleksowe zakładanie spółek kapitałowych

 • opracowanie indywidualnej umowy spółki
 • organizacja spotkania u notariusza
 • rejestracja spółki w KRS
 • rejestracja spółki w GUS (Regon), ZUS, US (NIP, VAT, VAT-UE)
 • wsparcie w administracyjnej organizacji firmy
demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Zakładanie spółek Warszawa

Zadbamy o Twój sukces

 • Kompletna obsługa w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Profesjonalne doradztwo gospodarcze
 • Zespół z doświadczeniem i wiedzą
 • Dyskrecja i zaufanie
Gotowy na współprace?
Teraz Twój ruch