LIKWIDACJA SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Likwidacja spółek Warszawa

Likwidacja i prawidłowe zamykanie spółek

Zapewniamy pomoc w przeprowadzeniu procesu likwidacji podmiotów - spółek o różnej formie prawnej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

W procesie likwidacji działalności gospodarczej lub spółki oferujemy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, obsługę księgową w celu poprawnego i rzetelnego zamknięcia rozrachunków, pomoc w zakończeniu procesów firmy oraz archiwizację dokumentacji.

likwidacja-spolek-warszawa

Likwidacja spółek Warszawa

Nadzór procesu likwidacji

 • szacowanie konieczności likwidacji (analiza ekonomiczna)
 • określenie kosztów i zysków likwidacji (symulacje finansowo-rzeczowe)
 • uporządkowanie dokumentacji finansów firmy
 • przedstawienie rozwiązań alternatywnych: sprzedaż, dzierżawa, podział, restrukturyzacja
 • przygotowanie planu likwidacji
 • mediacje między skonfliktowanymi wspólnikami i udziałowcami
 • wsparcie procesu formalno-prawnegow celu otwarcia i zakończenia procesu likwidacji podmiotu
 • dopełnienie formalności w dzienniku urzędowym (MSiG) oraz rejestrach publicznych
 • prawne wyrejestrowanie podmiotu
demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Zakładanie spółek Warszawa

Zadbamy o Twój sukces

 • Pełna i prfesjonalna obsługa w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Kompleksowe i prawidłowe zamknięcie podmiotu gospodarczego
 • Dyskrecja i zaufanie
Gotowy na współprace?
Teraz Twój ruch