LIKWIDACJA SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Likwidacja spółek Warszawa

Likwidacja i prawidłowe zamykanie spółek

Zapewniamy pomoc w przeprowadzeniu procesu likwidacji podmiotów — spółek o różnej formie prawnej — zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

W procesie likwidacji działalności gospodarczej lub spółki oferujemy przygotowanie niezbędnej dokumentacji, obsługę księgową w celu poprawnego i rzetelnego zamknięcia rozrachunków, pomoc w zakończeniu procesów firmy oraz archiwizację dokumentacji.

likwidacja-spolek-warszawa

Likwidacja spółek Warszawa

Nadzór procesu likwidacji

 • Nadzór procesu likwidacji
 • Ocena konieczności likwidacji (analiza ekonomiczna)
 • Oszacowanie kosztów i zysków likwidacji (symulacje finansowo-rzeczowe)
 • Uporządkowanie dokumentacji finansowej firmy
 • Zaprezentowanie rozwiązań alternatywnych: sprzedaż, dzierżawa, podział, restrukturyzacja
 • Przygotowanie planu likwidacji
 • Mediacje między skonfliktowanymi wspólnikami i udziałowcami
 • Wsparcie procesu formalno-prawnego w celu otwarcia i zakończenia procesu likwidacji podmiotu
 • Dopełnienie formalności w dzienniku urzędowym (MSiG) oraz rejestrach publicznych
 • Prawne wyrejestrowanie podmiotu
demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Zakładanie spółek Warszawa

Zadbamy o Twój sukces

 • Pełna i profesjonalna obsługa w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Kompleksowe i prawidłowe zamknięcie podmiotu gospodarczego
 • Dyskrecja i zaufanie
Gotowy na współpracę?
Teraz Twój ruch