Kontakt

OBSŁUGA TWOJEJ FIRMY

GroupEuroService Sp. z o.o.

Telefon:

+48 22 887 09 96
+48 530 272 356

tel./faks: +48 22 827 76 47

Adres:

al. Jana Pawła II 61 budynek C lok. 304
01-031 Warszawa

(róg al. Jana Pawła II i ul. Anielewicza)

Email:

kontakt@groupeuroservice.pl

GroupEuroService Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 61c/304, 01-031 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem 0000230561przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy. NIP:1132546653, REGON:140110510. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 złotych.