WIS - wiążąca informacja stawkowa

WIS – wiążąca informacja stawkowa

Co to jest WIS?

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, jest nową instytucją, która ułatwia podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewnia im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

Jest to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Co określa WIS?

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, zawiera opis towaru albo usługi, ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji oraz właściwą stawkę podatku VAT.

WIS określa klasyfikację towaru według: CN (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN) albo według PKOB (sekcja, dział, grupa lub klasa), albo według PKWiU (dział, grupa, klasa, kategoria, podkategoria lub pozycja), niezbędną do określenia stawki VAT.

Poziom szczegółowości klasyfikacji będzie zatem uzależniony od tego, jak szczegółowym symbolem posługuje się ustawa o VAT. Jeśli na przykład ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN dla towaru.

Kto może wystąpić o wydanie WIS?

WIS jest wydawana na wniosek:

  • podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • innego podmiotu niż wyżej wymieniony, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,
  • zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wyszukiwarka WIS jest dostępna pod adresem: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka.

Wzór wniosku o wydanie WIS określony rozporządzeniem jest dostępny poniżej bądź do wypełnienia online pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Comments are closed.