Stawki VAT od 1 lipca 2020

Stawki VAT od 1 lipca 2020

Najważniejsze zmiany w matrycy VAT

Nowa matryca stawek VAT zmienia sposób identyfikacji towarów i usług dla potrzeb VAT. Powoli następuje odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Wymaga się zatem od przedsiębiorców wprowadzenia zmian w zakresie ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, a także zaktualizowania danych magazynowych oraz parametrów w systemach księgowych. 

Towary wg nowej matrycy VAT

Do towarów nie będą miały zastosowania symbole przedstawione w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Zastąpią je symbole tzw. Nomenklatury Scalonej (CN). Od 1 lipca 2020 r., aby ustalić prawidłową do zastosowania stawkę VAT, należy stosować symbole CN oraz PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).

Usługi wg nowej matrycy VAT

W miejsce symboli PKWiU z 2008 r., w przypadku usług, będą stosowane symbole PKWiU z 2015 roku.

Aktualizacja CN

Komisja Europejska publikuje corocznie rozporządzenie wykonawcze z nową wersją Nomenklatury Scalonej. W 2020 roku obowiązuje Nomenklatura Scalona wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. (zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady – EWG – nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej).

 Obniżone stawki 8% i 5% przeniesiono do ustawy

1 lipca 2020 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT. Skutkiem ostatniej nowelizacji ustawy o VAT i zmian w załącznikach nr 3 i 10 do niej jest uchylenie przepisów rozdziału 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020 poz. 527, 715 i 736). Zmiany w rozporządzeniu mają jedynie charakter dostosowawczy, nie powodując likwidacji obniżonych stawek. Tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych wg preferencyjnych stawek VAT w wysokości 5% i 8% zostały przeniesione z rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o VAT. W rozporządzeniu pozostają przepisy do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, które nadal od 1 lipca 2020 będą obowiązywały.

Celem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT jest doprowadzenie do objęcia taką samą stawką całych grup towarowych – działów CN (z nielicznymi wyjątkami). Zmiany stawek na niektóre towary (podwyższenie lub obniżenie stawki) są nieuniknionym efektem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, wynikającym z innej budowy i systematyki CN i PKWiU.

Prawidłowa stawka VAT od 1 lipca 2020 roku – jak ustalić stawkę VAT?

  1. Zidentyfikuj dotychczasową stawkę VAT

A.

Przekoduj numer PKWiU 2008 na CN (w przypadku towarów) lub PKWiU 2015 (w przypadku usług) za pomocą kluczy powiązań opublikowanych przez GUS.

Klucze powiązań pomiędzy CN a PKWiU 2015 oraz PKWiU 2015 a PKWiU 2008 znajdziesz klikając w ten linkhttps://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

B.

W przypadku braku starego numeru PKWiU 2008, określ numer CN lub PKWiU 2015, korzystając z opisu klasyfikacji, opublikowanego przez GUS.

Opis klasyfikacji PKWiU 2015 i podstawę prawną wraz z klasyfikacją CN znajdziesz tutajhttps://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

  1. Ustal nową stawkę VAT

W przypadku niektórych towarów/usług ustawodawca przewidział obniżoną stawkę 0% lub zwolnienie z VAT. Sprawdź czy spełniasz warunki do skorzystania z obniżonej stawki VAT lub zwolnienia z VAT. Następnie zweryfikuj przepisy ustawy o VAT oraz katalog towarów i usług ujętych w załączniku nr 3 lub 10 do ustawy – czy w odniesieniu do towaru/usługi o odnalezionym symbolu ustawodawca dopuszcza zastosowanie obniżonej stawki VAT (5% lub 8%).

Jeśli sprzedawany przez Ciebie towar, bądź usługa, nie zostanie zakwalifikowany do katalogu towarów i usług podlegających obniżonym stawkom VAT lub zwolnieniu z VATzastosuj stawkę podstawową w wysokości 23%.

  1. Gdy masz problemy z ustaleniem właściwej stawki VAT…
  • wystąp do Szefa KIS o uzyskanie indywidualnej wiążącej informacji stawkowej (WIS),
  • wykorzystaj już wydane WIS-y, korzystając z wyszukiwarki (wydane WIS chronią jedynie pod warunkiem, że dotyczą tego samego rodzaju produktów).

Informację jak wystąpić o interpretację znaleźć można na stronie KIS: https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis

Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka


Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Comments are closed.