Sprawozdanie finansowe – ważne terminy

Sprawozdanie finansowe – ważne terminy

Podmioty zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS, Szefa KAS i naczelnika urzędu skarbowego:

Rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu):

  1. Termin sporządzenia sprawozdania finansowego i jego podpisania – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.03.2019 r. (niedziela).
  2. Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 30.06.2019 r. (niedziela),
  3. Termin złożenia sprawozdania finansowego odpowiednio do:
    1. KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia – nie później niż do 15.07.2019 r.
    2. Szefa KAS – przedsiębiorcy podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe) – nie później niż 30.04.2019 r.
    3. naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia – nie później niż 10.07.2019 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Comments are closed.