Zakładanie spółek Warszawa

Rejestracja firm

Zakładanie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce i za granicą

Realizujemy kompleksowo proces założenia spółki, jak również oddziałów i przedstawicielstw zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Doradzamy w wyborze optymalnej formy prawnej przyszłego biznesu.
Nasza wiedza wsparta długoletnim doświadczeniem pozwala znaleźć rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Uwzględniamy szereg aspektów, w szczególności specyfikę przyszłego biznesu, aspekty prawne oraz obciążenia podatkowe wynikające z prawa polskiego
i międzynarodowego.

zakladanie-spolek-warszawa-poland

Zakładanie spółek Warszawa

Usługowe zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw

 • Identyfikacja potrzeb i doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej
 • Opracowanie umowy i statutu spółki oraz innych, niezbędnych dokumentów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem tworzonej jednostki
 • Przygotowanie dokumentów do utworzenia spółki, oddziału lub przedstawicielstwa
 • Przygotowanie pełnomocnictw (jeśli są wymagane)
 • Rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz innych rejestrach i urzędach (ZUS, Urząd Statystyczny, Izby Gospodarcze i in.)
 • Wsparcie w czynnościach związanych z przygotowaniem jednostki od strony formalno-prawnej do rozpoczęcia działalności, w szczególności w zakresie pozyskania niezbędnych koncesji, pozwoleń i licencji
 • Szkolenie dla klienta z zakresu prawa oraz praktyk i zasad przyjętych do funkcjonowania utworzonej jednostki

Wspieramy zarówno młodych przedsiębiorców — stawiających pierwsze kroki w działalności gospodarczej, jak również doświadczonych biznesmenów, którzy tworzą nowe podmioty.

Pomagamy wprowadzać na polski rynek podmioty zagraniczne, jak również towarzyszymy ekspansji polskich podmiotów na rynki zagraniczne. Nasze międzynarodowe usługi dotyczące tworzenia podmiotów gospodarczych w innych krajach realizujemy we współpracy z naszym partnerem, Grant Thornton.

Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej i spółek osobowych

 • Przygotowanie wniosku w CEIDG
 • Opracowanie umów dla spółek cywilnych
 • Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG
 • Rejestracja w GUS (Regon), ZUS, US (NIP, VAT, VAT-UE)
 • Pomoc w administracyjnej organizacji nowej firmy

Kompleksowe zakładanie spółek kapitałowych

 • Opracowanie indywidualnej umowy spółki
 • Organizacja spotkania u notariusza
 • Rejestracja spółki w KRS
 • Rejestracja spółki w GUS (Regon), ZUS, US (NIP, VAT, VAT-UE)
 • Wsparcie w administracyjnej organizacji firmy
demo-attachment-934-njanja-kovac-3818-58265-original-protected

Zakładanie spółek Warszawa

Zadbamy o Twój sukces

 • Kompletna obsługa w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Profesjonalne doradztwo gospodarcze
 • Zespół z doświadczeniem i wiedzą
 • Dyskrecja i zaufanie
Gotowy na współpracę?
Teraz Twój ruch