Rejestr podatników VAT i nie tylko

Rejestr podatników VAT i nie tylko

Aby przeciwdziałać karuzelom VAT-owskim, powstanie jawny, bezpłatny rejestr podatników VAT.

Podatek od towarów i usług przyniósł Skarbowi Państwa w 2018 r. dochody w wysokości 175 mld zł. W 2019 roku rząd planuje uzyskać z tego tytułu aż 180 mld zł. Rząd dotychczas zaostrzył kary za przestępstwa podatkowe i wprowadził Jednolity Plik Kontrolny. Następnym etapem ma być jedna baza podatników VAT.

Zmiany aktualnie uzgadniane w procesie legislacyjnym mają wzmocnić konkurencję wśród przedsiębiorców oraz uszczelnić system podatkowy. Rejestr ma także wskazywać nieuczciwych kontrahentów, minimalizując w ten sposób ryzyko nieświadomego udziału uczciwych podatników w „oszukańczym procederze zmierzającym do wyłudzenia VAT”.

Aby nie dać się wkręcić w karuzelę VAT-owską, od 1 września 2019r. podatnik bezpłatnie sprawdzi dane kontrahenta, które mają być dostępne na stronie internetowej resortu finansów lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W rejestrze będą podane m.in. takie dane jak: firma, imię i nazwisko, numer REGON czy PESEL, numer w KRS oraz numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zmianą będzie również możliwość uwolnienia się od wprowadzanych w podatkach dochodowych sankcji w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek, którego nie ma w wykazie.

Wykaz będzie zawierał bowiem informacje o numerach rachunków. To oznacza zmiany w przypadku rozszerzenia danych nieobjętych tajemnicą skarbową o numery rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Comments are closed.