Administratorem powierzonych danych osobowych jest: „GROUPEUROSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 01-031 Warszawa Aleja Jana Pawła II 61 C/304 NIP: 1132546653, KRS: 0000230561, REGON: 140110510.

W ramach umów powierzenia przetwarzamy dane osobowe stosując zasady bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO)

Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące m.in: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Jednocześnie informujemy, że witrynę groupeuroservice.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Dane osobowe są przetwarzane w ramach obowiązujących umów pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientem, w celu realizacji świadczonych usług. Dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim w ramach obowiązującego prawa w imieniu zleceniodawcy usług.

Jeżeli zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w obrębie naszej firmy, lub mogą być prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom – bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

Nasza witryna internetowa korzysta z tzw. „cookies” oraz innych technologii identyfikacji. „Cookie” to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre „cookies” i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą „cookies”, obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Zazwyczaj przeglądarki można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku „cookie”; można też wybrać opcje blokowania „cookies”.

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji niezawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (w firmie lub przez inne podmioty działające w jej imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim. Witryny naszej firmy nie są przeznaczone dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej.

Zmiana polityki prywatności

GROUPEUROSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez jej ponowną publikację.