Mechanizm podzielonej płatności – istotne zmiany od 1 listopada 2019r.

Mechanizm podzielonej płatności – istotne zmiany od 1 listopada 2019r.

Od 1 listopada 2019r. szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy, jest zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Najważniejsze zmiany wprowadzone na podstawie  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) to m.in.: 

  • Obowiązkowy split payment wyłącznie dla transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (brutto).
  • Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte wybrane towary oraz usługi.
  • Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane są do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.
  • Na fakturach jest obowiązek umieszczenia informacji o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
  • Możliwe są zbiorcze płatności (za kilka faktur w ramach jednego przelewu).
  • Środki z konta VAT można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.
  • Nowe przepisy dotyczą również przedsiębiorców ustawowo zwolnionych z VAT.
  • Od 1 listopada 2019 roku następuje całkowita likwidacja odwrotnego obciążenia. Faktury muszą zawierać odpowiednią stawkę i kwotę VAT, zlikwidowana zostaje również deklaracja VAT-27.

Zmiany wprowadzone od 1 listopada 2019 roku nie dotyczą obrotu z zagranicą (import, eksport, WNT, WDT, WSU, import usług i „eksport usług” – faktury za usługi dla kontrahentów spoza UE).

Obowiązkowo należy dokonywać płatności w formie split payment, gdy faktury między przedsiębiorstwami będą dokumentować nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15, oraz których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Wszystkie trzy warunki muszą by spełnione łącznie.


Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) 

Comments are closed.