Jak założyć spółkę Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Jak założyć spółkę? Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Decydując się na własną działalność, ludzie zastanawiają się co wybrać – jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę. Jedno i drugie rozwiązanie będzie miało swoje plusy i minusy, dlatego decydującym elementem powinien być rodzaj prowadzonej działalności. W wielu przypadkach spółka może okazać się korzystniejsza. Zakładanie spółek może się różnić w zależności od formy prawnej oraz kraju, w którym jest zakładana, ale istnieje kilka kroków, które należy podjąć, aby taką spółkę założyć.

Dwie opcje założenia spółki

Decydując się na założenie spółki, można to zrobić na dwa sposoby.

Tradycyjne założenie spółki u notariusza

Notariusz zadba o to, aby umowa była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, uwzględni także wszelkie rozwiązania, które w przyszłości zapobiegną ewentualnym problemom w działalności spółki lub gdy np. potrzebna będzie likwidacja spółek. Jest to rozwiązanie dłuższe niż założenie spółki przez internet.

Założenie spółki przez Internet

Zakładanie spółki odbywa się przez platformę S24. Jest to rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie, a także dla tych, które chcą załatwić wszystkie formalności online, bez wizyty w urzędzie. Wszelkie późniejsze zmiany również wprowadza się przez portal S24.

Proces zakładania spółki

Proces zakładania spółki obejmuje kilka ważnych kroków:

Wybór odpowiedniej formy spółki

Pierwszym krokiem w założeniu spółki jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Właściciele mogą zdecydować się m.in. na:

 • spółkę jawną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytową
 • spółkę komandytowo-akcyjną,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • spółkę akcyjną (S.A.).

Każda z tych form ma swoje zalety, jak i ograniczenia, więc należy dokładnie przemyśleć, która najlepiej odpowiada celom i potrzebom biznesowym.

Sporządzenie dokumentów założycielskich

Jeżeli rodzaj spółki został wybrany, to należy przejść do sporządzenia dokumentów założycielskich. W dokumentach tych muszą znaleźć się m.in.:

 • informacje o nazwie spółki,
 • siedzibie,
 • przedmiocie działalności,
 • kapitale zakładowym,
 • udziałowcach itp.

Uiszczanie kapitału zakładowego

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł. W momencie zakładania spółki udziałowcy przekładają oświadczenie, że kapitał spółki jest wpłacony, niestety dopiero po uzyskaniu rejestracji w KRSie można założyć konto bankowe i wpłacić kapitał na konto spółki. To jest jeden z momentów który wymaga szczególnego zaufania między wspólnikami.  Po dokonaniu wpłaty, bank wystawia potwierdzenie, które jest niezbędne do zarejestrowania spółki. Zakładając firmę u notariusza, wkładem mogą być np. prawa autorskie, czy nieruchomości. Taki niepieniężny kapitał nazywany jest aportem. Taki ruch wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego dla wspólników i wymaga szczegółowego omówienia.

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

W celu rejestracji w KRS należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejestrowego. Jest na to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy spółki. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty, w tym umowę spółki, adres do rejestracji spółki i potwierdzenie wpłaty kapitału zakładowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku spółka zostaje zarejestrowana w KRS i rejestracja firmy zostaje zakończona, należy jedynie dopełnić wszelkie formalności w urzędzie skarbowym.

Warto dodać, że od momentu wpisania spółki do rejestru, zyskuje ona osobowość prawną.

Uzyskanie NIP i REGON

Jednej z zalet jednego okienka jest to, że spółka już na etapie rejestracji w KRSie uzyskuję numery NIP i REGON. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz numeru REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej). Proszę pamiętać, że uzyskanie numeru NIP nie jest równoznacznie, że spółka staje się aktywnym podatnikiem VAT, ta czynność wymaga dodatkowej rejestracji w US. W związku z tym po zarejestrowaniu spółki w KRS należy udać się do Urzędu Skarbowego w celu aktywacji numeru NIP  w podatku VAT

Otwarcie konta bankowego dla spółki

Kiedy wszystko jest gotowe, a spółka założona powinna ona założyć oddzielne konto bankowe, na które będą wpływać przychody i z którego będą dokonywane wydatki związane z działalnością. Aby to zrobić, należy udać się do banku i przedstawić dokumenty potwierdzające rejestrację spółki.

Założenie spółki jest bardzo ważne dla osób, które chcą prowadzić biznes, dlatego wszystkie kwestie muszą być dokładnie przemyślane. Zakładanie spółek Warszawa, to miejsce, gdzie często powstają spółki, ponieważ wiele różnych biznesów powstaje w dużych miastach, gdzie perspektywy rozwoju i zarobku zazwyczaj są większe.

Uwaga!!! Od pewnego momentu obcokrajowcy mają trudność z założeniem konta bankowego firmy

Comments are closed.