Oprogramowanie dla ADO i IOD

Oferujemy dostęp do systemu RODOAnalitiQ. To system informatyczny online gwarantujący prawidłowe zarządzanie i ochronę danych osobowych

System RODOAnalitiQ to pełne wsparcie dla osób odpowiedzialnych za ochronę i przetwarzanie danych osobowych. System nie wymaga wdrożenia ani modyfikacji, ponieważ dostosowuje się do potrzeb i wymagań każdej organizacji bez względu na wielkość lub rodzaj działalności. Wspomaga użytkownika w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych oraz dostosowaniem organizacji do wymogów prawnych wynikających z rozporządzenia RODO/GDPR.

System RODOAnalitiQ zapewnia w każdej firmie podstawę prawną do przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. Zapewnia uproszczoną i wygodną komunikację z właścicielami danych osobowych. Monitoruje ustawowe terminy odpowiedzi na zdarzenia. Obejmuje kompletne i zgodne z prawem rejestry zgód, zdarzeń, incydentów.

Oprogramowanie do RODO

System opracowany na potrzeby osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi osobowymi, pracujących na stanowiskach:
  • inspektor ochrony danych osobowych (IOD/IODO)
  • administrator danych osobowych (ADO)
System umożliwia prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz wygodnie zarządzanie zagadnieniami związanymi z ustawą RODO i bezpieczeństwem danych osobowych.
RODOAnalitiQ - system dla administraorów i inspektorów ochrony danych osobowych - RODO/GDPR

Incydenty 

  ◉ Obsługa nieograniczonej liczby incydentów
  ◉ Unikalna sygnatura nadawana dla każdego incydentu wraz z ewidencją w odpowiednich rejestrach
  ◉ Monitoring czasu reakcji na incydent
  ◉ Import danych do systemu RODOAnalitiQ z plików csv
  ◉ Monitorowanie zmian przez system RODOAnalitiQ
  ◉ Archiwizacja incydentów
  ◉ Dostępność do spraw - online 24/7

Zgłoszenia

   ◉ Nieograniczona liczba zgłoszeń
   ◉ Udostępnienie informacji w celu zarządzania własnymi danymi osobowymi przez ich właścicieli
   ◉ Automatyczna ewidencja zgłoszeń dotyczących realizacji praw posiadacza danych osobowych
   ◉ Unikalna sygnatura nadawana dla każdego zdarzenia wraz z ewidencją w odpowiednich rejestrach
   ◉ Monitoring czasu reakcji na zgłoszenia
   ◉ Archiwizacja spraw związanych z wszelkimi zgłoszeniami od klientów

Zgody

  ◉ Obsługa nieograniczonej liczby zgód 
  ◉ Automatyczna kolekcja zgód przy realizacji projektów i ich archiwizacja
  ◉ Bieżąca i automatyczna ewidencja zgód klientów
  ◉ Automatyczny monitoring terminu ważności zgód
  ◉ Aktualizacja i dostęp do nowych funkcji w trakcie rozwoju systemu RODOAnalitiQ


  • Właściwa i zgodna z prawem polityka bezpieczeństwa
  • Monitoring terminów
  • Wsparcie i instrukcje do prawidłowej ochrony danych
  • Systematyczne ograniczenie odpowiedzialności własnej
  • Prosty i sprawny system do komunikacji z klientami
  • Wsparcie w przypadku kontroli, skargi lub sprawy sądowej

Zadbamy o Twój sukces