Audyt procesów biznesowych

Przeprowadzamy audyt procesów biznesowych w podmiocie gospodarczym, który jest opisem biznesowych zależności. Audyt sporządza grupa niezależnych specjalistów.
Przegląd stanu faktycznego pozwala na usystematyzowanie procedur istniejących w firmie. Analiza poszczególnych procesów pozwala na zidentyfikowanie i ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Audyt procesów biznesowych

 

 • przegląd procesów zakupowych i współpracy z dostawcami
 • przegląd procesów sprzedaży i obsługi klienta
 • przegląd procesów administracji firmą
 • przegląd procesów obiegu dokumentów
 • przeglądzie pozostałych procesów związanych ze specyfiką działalności firmy.

Wynikiem tego typu audytu jest raport obejmujący zapis stanu faktycznego oraz wytyczne zmierzające do jego ewentualnej korekty. Raport po realizacji audytu jest równiez swoistym drogowskazem dla osób zarządzających i jest przydatny w trafnym i udokumentowanym podejmowaniu dalszych decyzji biznesowych.

Raport audytowy ma na celu:

 • opisać procesy
 • ocenić ryzyko
 • wskazać sposoby i metody zarządzania ryzykiem

Audyt procesów biznesowych stanowi wsparcie dla osób zarządzających przy podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z całokształtem przedsiębiorstwa.

Jesteśmy dla Ciebie


 • Rzetelna i obiektywna ocena stanu faktycznego
 • Wytyczne korygujące nieprawidłowości
 • Wszystko co potrzebne - w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Dyskrecja i wygoda

Zadbamy o Twój sukces