Audyt poprawności rozliczeń podatkowych


Realizujemy niezależny przegląd rozliczeń podatkowych wobec instytucji budżetowych. Audyt przeprowadzany jest przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy na co dzień współpracują z urzędami.

Dzięki audytowi podatkowemu dajemy szansę zminimalizowania ryzyka finansowego związanego z rozliczeniami podatkowymi oraz ograniczenia obszarów działania zagrożonych wysokim ryzykiem w rozliczeniach z fiskusem.

Optymalizacja rozliczeń podatkowych

Audyt podatkowy przeprowadzamy w zakresie:
 • rozliczeń podatku od towarów i usług
 • rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych
 • rozliczeń podatku od czynności cywilno-prawnych
 • i inne

Audyt podatkowy jest zakończony raportem obejmującym:

 • analizę ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi
 • propozycje wyeliminowania powstałych zagrożeń

Dodatkowo oferujemy usługę monitoringu nad przebiegiem procesu wdrożenia prawidłowych rozwiązań związanych z rozliczeniami podatkowymi i ich funkcjonowania.

Powierzone informacji są objęte całkowitą poufnością a rekomendacje po audytowe mają niewątpliwy wpływ na poprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorców.

Przygotuj się na kontrole zanim będzie za późno.


 • Rzetelna i obiektywna ocena stanu faktycznego
 • Wytyczne korygujące nieprawidłowości
 • Wszystko co potrzebne - w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Dyskrecja i wygoda

Zadbamy o Twój sukces