Czym jest audyt podatkowy

Czym jest audyt podatkowy

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w Polsce jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podatkowych. Prawidłowe i rzetelne rozliczenia podatków to kwestia kluczowa dla dobrego bytu każdego podmiotu. Czy zatem zatrudnienie księgowej lub biura rachunkowego niesie niepewność, że rozliczenia były lub są dokonywane w sposób nieprawidłowy czy też mniej korzystny dla przedsiębiorcy? Niekoniecznie.

Jednak przeprowadzenie audytu przez zewnętrzny podmiot to kompleksowa kontrola wszystkich dokumentów księgowych wytworzonych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zamawiający audyt ma potwierdzenie, że sprawy księgowe i podatkowe są prowadzone prawidłowo i korzystnie dla jego firmy. Poza tym, że sam audyt jest sprawdzeniem, czy podmiot gospodarczy nie łamie prawa, ważne jest też i to, że dzięki niemu można wyeliminować działania narażające na dodatkowe (zbędne) koszty.

Audyt podatkowy to również narzędzie umożliwiające opracowanie mapy zagrożeń podatkowych oraz ryzyk dotyczących zobowiązań podatkowych w okresie długo- i krótkoterminowym. Audyt to jeden z elementów nowoczesnego i rzeczywiście skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Audyt podatkowy jest skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, dającym  realne i zgodne z prawem możliwości poprawienia wyniku finansowego.

Audyt podatkowy najczęściej przeprowadza się raz do roku i polega on na szczegółowej analizie dokumentacji finansowej, w tym przede wszystkim umów handlowych, faktur i ksiąg podatkowych. Zakres badanej dokumentacji zależy przede wszystkim od tego, jakie konkretnie obszary prowadzonej działalności stanowią główne źródła ryzyka podatkowego.

Audytu dokonuje się najczęściej w obszarze podatku od towarów i usług, ale także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Rezultatem przeprowadzonego audytu podatkowego jest dokument audytu, w którym zawarte są m.in. informacje:

  • analiza nieprawidłowości
  • kwestie rodzące ryzyka podatkowe
  • rekomendacje prawidłowych rozwiązań oraz działań umożliwiających ograniczenie potencjalnych ryzyk podatkowych
  • ocena kwalifikacji podatkowych

Tym samym, przedsiębiorca otrzymuje propozycje rozwiązań wykrytych problemów oraz praktyczne zalecenia, które pozwolą uniknąć przyszłych nieprawidłowości.

Więcej informacji

Comments are closed.