Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur

Do ustawy o podatku VAT wprowadzony został nowy rozdział, który reguluje funkcjonowanie Centralnego Rejestru Faktur – wynika z przygotowanego w Ministerstwie Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają wejść w życie w lipcu 2019 r.

Pomysł na stworzenie centralnego rejestru faktur został zarekomendowany już przez Komisję Europejską w 2010 r. w „Zielonej Księdze VAT” jako rozwiązanie, które powinno zostać wprowadzone w całej Unii Europejskiej. W Polsce Centralny Rejestr Faktur zostanie wprowadzony 1 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności postanowiono postawić na rozwój funkcjonalności jednolitych plików kontrolnych (JPK), następnie ruszyły prace nad modelem podzielonej płatności w VAT (split payment) i STIR, czyli mechanizmem pozwalającym sprawdzać rachunki bankowe podatników a obecnie postanowiono wdrożyć CRF.

„Projekt przewiduje uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru Faktur (CRF). Podstawowym celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania pustych faktur i wyłudzeń karuzelowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, CRF będzie systemem teleinformatycznym, które posłuży do odbierania, gromadzenia, analizy i kontroli danych, a także weryfikacji danych przez Krajową Administrację Skarbową. Rejestr prowadzić ma szef KAS, który zostanie jednocześnie administratorem zawartych w rejestrze danych osobowych i będzie odpowiedzialny za archiwizację danych.

Dane z CRF będą udostępniane resortowi finansów, izbom administracji skarbowej, urzędom skarbowym oraz urzędom celno-skarbowym. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Stan na dzień: 4.04.2019r., na podstawie komunikatu Ministerstwa Finansów

Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Comments are closed.