Obsługa kadrowo-płacowa pracowników


Zapewniamy standardową obsługę kadrowo-płacową, którą można rozszerzyć o funkcje nadzorcze, tj. dyrektora finansowego odpowiedzialnego za rozliczenia kadrowo-płacowe.

Obsługa rozliczeń z pracownikami jest realizowana przez zespół certyfikowanych księgowych oraz specjalistów ds kadr i płac w naszej spółce GroupEuroService FK.

Obsługa płac

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników zgodnie z przepisami Prawa Pracy
 • prowadzenie indywidualnej ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • sporządzania list wynagrodzeń członków rady nadzorczej/zarządu
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników
 • kontaktów z US  i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-8/11; PIT-40)
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • doradztwo w sprawach pracowniczych

Obsługa kadr

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników
 • rejestracji i wyrejestrowywaniu pracowników w ZUS
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych)
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • wystawianie świadectw pracy
 • organizacja szkoleń BHP

Nadzór kadrowo-płacowy

 • reprezentowanie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS
 • audyt dokumentacji kadrowo-płacowej
 • odbiór dokumentów od klienta

Nasze biuro rachunkowe

Obsługa rozliczeń pracowniczych realizowana jest przez zespół specjalistów w naszej spółce GroupEuroService FK.

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne, 
podatkowe i księgowe


 • Uporządkowana i prawidłowa dokumentacja kadrowo-płacowa z pracownikami i kontrahentami
 • Wysokiej jakości outsourcing obsługi kadrowo-płacowej
 • Procedury kontrolne gwarantujące prawidłowość naszych usług
 • Pełna obsługa księgowa w jednym miejscu
 • Usługi dopełniające
 • Profesjonalna obsługa
 • Dyskrecja i zaufanie

Zadbamy o Twój sukces