Adres do rejestracji firmy - domowy czy wynajęty?

Adres do rejestracji firmy – domowy czy wynajęty?

Zarejestrowanie firmy – zarówno jednoosobowej działalności  gospodarczej, czy spółki z o.o., spółki akcyjnej i innej, wymaga prawa do adresu, pod którym można zarejestrować działalność. Wiele osób wykorzystuje do rejestracji własny adres zamieszkania (często będąc nieświadomym wad takiego rozwiązania), jednak nie dla każdego i nie w każdej sytuacji jest to optymalne.

Adres dla firmy – domowy, czy wynajęty

Zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem, w którym się mieszka przywołuje kilka istotnych kwestii:

  • Użycie adresu do rejestracji firmy jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lokalu.
  • W przypadku, gdy działalność ma być prowadzona w innym mieście skorzystanie z usług wirtualnego biura zapewnia szereg korzyści i pozwala unikną kosztów związanych z wynajęciem i utrzymaniem osobnego biura.
  • Jeśli przedsiębiorca jest freelancerem, pracuje w domu i nie chce ujawniać swoich prywatnych danych i adresu zamieszkania swojej rodziny, możliwość użycia dedykowanego adresu dla firmy jest bezcenna.
  • W przypadku gry prowadzona działalność ma być zarejestrowana w formie osoby prawnej, tj. spółka kapitałowa typu z o.o., wówczas istnieje ryzyko, że Urząd Skarbowy posądzi spółkę o osiągnięcie przychodu poprzez darmowy lokal i zażąda odprowadzenia podatku (również zaległego).
  • Firmy nie warto rejestrować pod adresem zamieszkania (prywatnym), gdy zależy nam na dobrym wizerunku i osobistym kontakcie z klientem. W biurze wirtualnym GroupEuroService każdy ma do dyspozycji salę do spotkań biznesowych.

Wirtualne biuro w Warszawie

Miesięczny koszt wirtualnego biura to zaledwie sto kilkadziesiąt złotych. W tej cenie jest adres umożliwiający rejestrację firmy (działalności) oraz odbioru korespondencji. GroupEuroService oferuje wiele  dodatkowych usług, tj. obsługę sekretariatu, zarządzanie pocztą firmową, telefoniczną obsługę klienta oraz korzystanie z sal spotkań biznesowych i urządzeń biurowych.

Nasze biuro wirtualne oferuje klientom profesjonalne doradztwo w zakresie spraw administracyjno-biurowych oraz usługi księgowe (pełna i uproszczona księgowość), a nawet obsługę rozliczeń z pracownikami.

Comments are closed.