Wzory dokumentów

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerEwidencja urlopów 

Wniosek urlopowy

Wniosek o urlop na żądanie

Informacja dla pracownika - okres próbny bez regulaminu 

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerInformacja dla pracownika - czas określony bez regulaminu

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerInformacja dla pracownika - czas nieokreślony bez regulaminu

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerKarta ewidencji czasu pracy

dokument w formacie adobe readerKarta zasiłkowa

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Kwestionariusz osobowy dla pracownika

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerOświadczenie do umowy dla studenta

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerOświadczenie o odpowiedzialności za mienie

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerOświadczenie o równym traktowaniu

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerOświadczenie o statusie bezrobotnego

dokument w formacie adobe readerPIT-2

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerRozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerRozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerRozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

dokument w formacie wordRozwiązanie umowy za porozumieniem stron

dokument w formacie adobe readerSkierowanie na badania

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerŚwiadectwo pracy

dokument w formacie word Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

dokument w formacie word Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerUmowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerUmowa o pracę nakładczą

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerUmowa o zakazie konkurencji

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerWypowiedzenie warunków umowy o pracę

dokument w formacie worddokument w formacie adobe readerZaświadczenie o zarobkach

Skontaktuj się z nami
tel. +48 (22) 887 09 96
tel./fax +48 (22) 827 76 47
Rzetelna firma CWB 2011
GroupEuroService Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61C lok. 304
01-031 Warszawa

tel. +48 (22) 887 09 96
tel./fax +48 (22) 827 76 47
sekretariat@groupeuroservice.pl

NIP 1132546653
REGON 140110510

KRS 0000230561
Kapitał zakładowy 50 000 zł

Copyright © GroupEuroService 2013