Audyt

     to regularny, niezależny i udokumentowany proces, w wyniku którego gromadzone są dowody pozwalające w rzetelny sposób zrecenzować badany zakres działalności firmy. Proces ten opiera się na informacjach oraz dokumentach przekazywanych przez zleceniodawcę. Definiując najprościej, audyt to badanie czy podstawowe cele firmy są realizowane, a proces prowadzący do ich osiągnięcia przebiega bez zarzutu.
     Audyt ma za zadanie potwierdzić poprawność działania w badanych obszarach bądź wykazać konieczność zmian w procesach i procedurach. Ma być bezstronnym spojrzeniem osoby/instytucji niezaangażowanej w bieżącą działalność firmy, siłą rzeczy jest więc procesem maksymalnie obiektywnym. Celem pracy audytora jest zaprezentowanie konkretnego i spójnego raportu mogącego być podstawą do zoptymalizowania metod pracy, oszczędności czasu oraz pieniędzy.
 

 Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytu wewnętrznego w trzech obszarach:

 

Warto nam zaufać

Nasi audytorzy są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów IIA.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i rozliczeń z urzędami.

Oferujemy wysoką jakość usług za konkurencyjne ceny.

 

 

 

 

 

 
 

 

Skontaktuj się z nami
tel. +48 (22) 887 09 96
tel./fax +48 (22) 827 76 47
Rzetelna firma CWB 2011
GroupEuroService Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61C lok. 304
01-031 Warszawa

tel. +48 (22) 887 09 96
tel./fax +48 (22) 827 76 47
sekretariat@groupeuroservice.pl

NIP 1132546653
REGON 140110510

KRS 0000230561
Kapitał zakładowy 50 000 zł

Copyright © GroupEuroService 2013